16jan

NOvA ondersteunt plan voor wettelijke grondslag ontheemden uit de Oekraïne

De NOvA vindt dat er een wettelijke grondslag voor ontheemden uit Oekraïne moet komen. Zij ondersteunt daarom het wetsvoorstel om van de tijdelijke regelgeving een formele wet te maken. Ook staat de NOvA achter het voorstel van de minister van Justitie en Veiligheid om de opvang tijdelijk te beleggen bij gemeenten.

Oekraine vluchtelingen iStock-1389439840De NOvA meent wel dat de wetgever moet overwegen gemeenten opvang te laten bieden aan een grotere groep asielzoekers dan alleen ontheemde Oekraïners. Dit in verband met de onderbezetting bij het COA. Dat heeft de NOvA de minister van Justitie en Veiligheid laten weten in een wetgevingsadvies.

Extra waarborgen
Daarnaast adviseert de NOvA om bij het beleggen van een landelijke taakstelling bij de gemeenten extra waarborgen in te bouwen. Voorkomen moet worden dat een persoon bij weigering van opvang op straat terechtkomt, vóórdat de rechter hier een oordeel over heeft geveld. Het risico op onterecht afwijzende beslissingen is immers groter wanneer het ondersteunend apparaat - dat beschikbaar is voor de beoordeling - kleiner is en minder ingewerkt is in de materie. Dat risico mag niet voor rekening van de ontheemden komen.

Wettelijke taak
Vluchtelingen uit Oekraïne vallen nu onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) en hebben recht op fatsoenlijk onderdak, levensonderhoud en medische zorg. Door de plotselinge en zeer hoge instroom van vluchtelingen uit Oekraïne en de al bestaande grote druk op het COA heeft het kabinet op 1 april 2022 het staatsnoodrecht geactiveerd. Nu duidelijk is dat het conflict in Oekraïne naar verwachting langere tijd gaat duren, is een reguliere wettelijke basis voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne nodig.

Meer informatie
Wetgevingsadvies tijdelijke regels over de opvang van ontheemden uit Oekraïne

 

2023