2feb

NOvA plaatst kanttekeningen bij griffierechten Netherlands Commercial Court

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is positief over het plan om een internationale handelskamer in te stellen bij de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam. Volgens de NOvA is het beleggen van ingewikkelde en internationale handelsgeschillen bij een gespecialiseerde rechtbank goed voor het Nederlandse bedrijfsleven en het vestigingsklimaat.

Tegelijkertijd plaatst de beroepsorganisatie voor advocaten onder meer kanttekeningen bij de invoering van kostendekkende griffierechten voor deze rechtbank. De griffiekosten zijn aanzienlijk hoger dan de griffiekosten voor de reguliere rechtspraak. Dit laat de NOvA weten in een reactie op het wetsvoorstel van minister Blok van Veiligheid en Justitie over het oprichten van The Netherlands Commercial Court.

Lees het uitgebreide advies van de NOvA, met daarbij door de adviescommissies Burgerlijk Procesrecht en Buitenland gedane suggesties voor verbeteringen.

2017