16dec

Nieuw coalitieakkoord: meer geld en oog voor het recht

In het nieuwe coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ is meer geld vrijgemaakt voor de justitieketen. Er is structureel geld gereserveerd voor de sociale advocatuur. Daarvoor heeft de NOvA zich de afgelopen jaren voortdurend ingezet, samen met (specialisatie)verenigingen. De NOvA is blij dat het nieuwe kabinet gehoor geeft aan de oproep van de NOvA.

Binnenhof met Ridderzaal iStock-649488328Na jaren van bezuinigingen en ‘budgetneutraliteit’ lijkt het nieuwe kabinet een nieuwe koers te hebben ingezet: voor versterking van de rechtsstaat is de sociale advocatuur onmisbaar en daarin dient te worden geïnvesteerd. De eenmalige investering uit de laatste miljoenennota wordt de komende jaren doorgezet. De aflopende financiering is hiermee van de baan waarmee scenario 1 Van der Meer (de reeds in 2017 door de commissie-Van der Meer geadviseerde bijstelling van vergoedingen per zaak voor advocaten en mediators) structureel kan worden uitgevoerd: goed nieuws dus voor rechtzoekenden en sociaal advocaten.

Het coalitieakkoord spreekt daarnaast de verwachting uit van 'een substantiële maatschappelijke bijdrage van de gehele advocatuur’. De NOvA verwacht tijdens deze kabinetsperiode met concrete resultaten te komen uit projecten over een hechtere samenwerking binnen de balie.

Verlaging griffierechten en minder juridische procedures
Het coalitieakkoord vermeldt voorts dat de griffierechten met een kwart worden verlaagd. Ook wil het nieuwe kabinet het aantal juridische procedures die de overheid voert tegen burgers beperken en bevorderen dat rechterlijke uitspraken vaker worden gepubliceerd. Dit beschouwt de NOvA als betere toegang tot het recht.

Meer informatie

2021