21apr

NOvA wil opheldering wrakingscijfers

In een brief aan de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak heeft de NOvA opheldering gevraagd over de wrakingscijfers over 2019. Uit het jaarverslag van de Rechtspraak blijkt dat het aantal ingediende wrakingsverzoeken is gedaald, maar niet of wrakingsverzoeken waarin is berust worden meegeteld in de gehonoreerde verzoeken.

In het jaarverslag van de Rechtspraak is een afname zichtbaar van het aantal indiende wrakingsverzoeken van 750 in 2018 naar 692 in 2019. Hiervan zouden er 17 zijn gehonoreerd. Naar nu blijkt tellen de wrakingsverzoeken waarin is berust – en waar dus geen wrakingskamer over heeft geoordeeld – wel mee bij het aantal ingediende verzoeken, maar niet bij het aantal gehonoreerde verzoeken. Deze extra informatie is essentieel voor een volledig beeld en een juiste interpretatie van de wrakingscijfers. De NOvA verzoekt de Rechtspraak dan ook deze aanvullende cijfers te verstrekken.

Rechtershamer iStock-471101695Vermeend misbruik van procesrecht
Deze omissie wringt des te meer in het licht van de discussie in de afgelopen jaren over de wrakingsprocedure, die inmiddels ook de Tweede Kamer heeft bereikt. Hierin wordt de advocatuur nogal eens aangewreven het instrument van wraking lichtvaardig in te zetten. In vele overleggen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en eerder dit jaar in een brief aan de Tweede Kamer heeft de NOvA de kwalificatie ‘misbruik van procesrecht’ altijd ronduit bestreden. Daarnaast is steeds gevraagd om een nadere onderbouwing en omvang van het veronderstelde probleem en een uitsplitsing per rechtsgebied. Ook het jaarverslag 2019 van de Rechtspraak biedt dit inzicht helaas niet.

2020