1nov

Oproep vrijwillig digitaal procederen

Sinds 1 november jl. is het mogelijk vrijwillig digitaal te procederen in de arrondissementen Midden-Nederland en Gelderland. De NOvA doet een beroep op de balie om deel te nemen aan de vrijwillige pilot

Sinds 1 november 2016 is het mogelijk vrijwillig digitaal te procederen in de arrondissementen Midden-Nederland en Gelderland. Om kinderziekten uit het systeem te halen, is het van belang dat in de vrijwillige fase een groot volume aan zaken wordt verwezenlijkt. Ook kunt u deze vrijwillige fase benutten om ervaring op te doen met digitaal procederen zodat u tijdig uw eigen werkprocessen en bedrijfsvoering kunt aanpassen voordat verplicht digitaal procederen van start gaat.

Oproep
De NOvA doet dan ook een beroep op de balie deel te nemen aan de vrijwillige pilot. Naast echte zaken, zal de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) tevens extra gefingeerde zaken door het systeem leiden. De Rvdr heeft rechters, die digitale zaken behandelen, verzocht coulant om te gaan met termijnen. Het Rechtspraak Service Centrum is tijdens de vrijwillige fase ook buiten kantoortijden bereikbaar voor ondersteuning.

2016