4okt

Diversiteit en inclusie in de advocatuur

De NOvA onderstreept het belang van gelijke kansen, diversiteit en inclusie. Vanuit maatschappelijk oogpunt, maar ook omdat omarming van deze principes tot een verrijking van de advocatuur zelf leidt. Via het platform Inclusie & Diversiteit geeft de NOvA hier samen met de balie invulling aan. Dit wordt op Diversity Day nog eens benadrukt door de algemene raad.

AR diversity day 2022

Vandaag is het Diversity Day. Voor die gelegenheid kwam het platform Inclusie & Diversiteit vanmiddag samen bij de NOvA in Den Haag. Na een inspirerende voordracht door gastspreker Ruben Gowricharn, hoogleraar sociologie en schrijver, gingen de advocaat-leden met elkaar in gesprek over wat het platform heeft bereikt en wat de speerpunten worden voor 2023.

Platform IenD - DiversityDay 041022

Inclusie en diversiteit in de advocatuur
Diversiteit en inclusie vormen een belangrijk thema voor veel advocatenkantoren. Dat bleek eind vorig jaar uit een enquête onder de balie. Twee derde van de ruim 300 respondenten gaf hierin aan dat hun kantoor een inclusieve werkomgeving biedt waarin alle advocaten gelijkwaardig worden behandeld. De enquête laat ook zien dat diversiteit bij bijna de helft van de kantoren verder kan worden verbeterd en dat een grote meerderheid van mening is dat grotere inzet voor een meer diverse en inclusieve advocatuur gewenst is.

IBA-onderzoek naar gendergelijkheid
Momenteel loopt het internationale onderzoek 50:50 by 2030 - A Longitudinal Study into Gender Disparity in Law van de International Bar Association (IBA) en LexisNexis Rule of Law Foundation (LNROLF). Dit ambitieuze, negen jaar durende project heeft tot doel de onderliggende oorzaken van het gebrek aan gendergelijkheid op de hoogste niveaus in de wereldwijde advocatuur bloot te leggen, in kaart te brengen en aan te pakken. Het project, dat in totaal 16 jurisdicties zal verkennen, begon met een pilot in Engeland en Wales. Een tweede rapport over Oeganda werd afgelopen augustus uitgebracht en een rapport over Spanje verschijnt eind deze maand, voorafgaand aan de jaarlijkse IBA-conferentie in Miami. De eerste onderzoeksresultaten laten al de ondervertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in advocatenkantoren zien in vergelijking met hun tegenhangers in de publieke sector.
Vervolgonderzoek is momenteel gaande in Nederland, waarbij vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, publieke sector, advocatenkantoren en bedrijfsjuristen deze maand worden benaderd om deel te nemen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de IBA via lpru@int-bar.org.

Meer informatie
• Download de uitkomsten en analyse van de NOvA-enquête diversiteit en inclusie.
• Lees meer over het doel en de samenstelling van het Platform Inclusie & Diversiteit.
• Bekijk de NOvUM-uitzending over diversiteit en inclusie met twee platformleden.
• Lees het interview met platformlid Geeta Nandoe Tewarie.

 

2022