2jun

‘Gebrek aan diversiteit is een gemiste kans’

Diversiteit en inclusie bieden de advocatuur letterlijk toegevoegde waarde, die echter nog lang niet overal wordt verzilverd. Er is een omslag nodig, vindt advocaat Geeta Nandoe Tewarie, lid van het platform Inclusie en Diversiteit van de NOvA. “Kijk naar de kwaliteiten van jonge advocaten die je aanneemt, niet naar de verschillen.”

Geeta-Nandoe-Tewarie-22-04-14-SvdH-2357De omzetgedreven cultuur binnen de advocatuur werkt diversiteit nogal eens tegen, omdat er door multiculturele advocaten ten onrechte wordt gedacht dat er geen balans tussen werk en privé is, vindt Nandoe. ‘Terwijl diversiteit en een multiculturele mix van medewerkers belangrijk is en juist kan bijdragen om meer omzet te behalen. Bij een openstaande vacature wordt vaak eerst binnen het eigen netwerk gezocht, wat juist geen vernieuwing teweegbrengt. We leven in een multiculturele samenleving. Het bedrijfsleven en daarmee de cliënt worden steeds internationaler. De advocatuur weerspiegelt dat nog veel te weinig. Multiculturele advocaten kunnen vanuit hun culturele achtergrond makkelijker samenwerken met bijvoorbeeld Arabische of Oost-Europese cliënten. Ze begrijpen deze cliënten sneller en kunnen zich beter inleven in hun situatie. Daarom ben ik overtuigd dat gebrek aan diversiteit binnen de advocatuur écht een gemiste kans is.’

Beroepsopleiding
Vanuit haar rol als trainer vaardigheden en mentor binnen de Beroepsopleiding Advocaten van de NOvA spreekt Nandoe advocaat-stagairs op verschillende momenten van de opleiding. ‘Opvallend is dat advocaat-stagiairs met een multiculturele achtergrond vaker als ondernemer-stagiair starten omdat ze moeilijker aan een stageplek komen. Daardoor moeten ze meer zelf het wiel uitvinden en leren het vak daardoor niet altijd op de juiste manier. Hierdoor kan verschil ontstaan in de kwaliteit tussen een gemiddelde advocaat-stagiair en een ondernemer-stagiair waardoor de groeikans kleiner wordt en de kans op een klacht groter.’ Een omslag in de denkwijze binnen de advocatuur heeft hierop volgens haar grote invloed. ‘Als kantoren de toegevoegde waarde van diversiteit inzien dan creëert dat ook meer gelijke kansen voor advocaat-stagiairs die een stageplek zoeken. En dat verbetert uiteindelijk de kwaliteit van de hele balie.’

Investeren in deskundigheid
Ondanks een aantal afwijzingen in haar carrière kreeg Nandoe alle kansen om te doen wat ze wilde, maar het kwam niet vanzelf naar haar toe. Ze was altijd druk met verschillende nevenactiviteiten naast haar praktijk. ‘Wat ik multiculturele advocaten wil meegeven, is te investeren in het opdoen van ervaring om je deskundigheid te vergroten en je verdiepen in de omgeving waarin je werkzaam wilt zijn. Ga er buiten je eigen praktijk op uit. Door alleen te studeren, kom je er namelijk niet. Met de juiste bagage beschik je over de juiste deskundigheid. Pas dan kun je je werk echt goed doen.’

“Kijk naar de kwaliteiten, niet naar wat iemand niet heeft”

Meer bewustwording
Tijdens de beroepsopleiding ontmoette Nandoe een multiculturele advocaat-stagiair die zich niet thuis voelde op het advocatenkantoor waar hij stage liep. Zes maanden lang zette hij een ander gezicht op. Van nature had hij een afstandelijke blik en zakelijke houding die door collega’s verkeerd werd begrepen. Hij functioneerde in zijn werk uitstekend, maar kreeg terug dat hij meer moest lachen en gezelliger moest zijn. Nadat zij hem had ontmoet, realiseerde Geeta Nandoe zich nog meer dat kwaliteit en deskundigheid en hoe je als persoon bent los van elkaar kunnen staan. ‘Accepteer mensen die anders zijn en kijk naar de kwaliteiten in plaats van wat iemand niet heeft. Vraag mensen niet om zichzelf te veranderen, maar probeer je aan elkaar aan te passen.’ Volgens Nandoe moet uiteindelijk vanuit alle kanten in de advocatuur meer bewustwording komen, zowel van partners tot multiculturele advocaat-stagiairs. ‘De denkwijze in het hele systeem moet veranderen, pas dan heeft diversiteit en inclusie een kans van slagen.’

Platform Inclusie en Diversiteit
De NOvA onderstreept het belang van gelijke kansen, diversiteit en inclusie. In 2021 is het Platform Inclusie en Diversiteit opgericht, met als doel om diversiteit en inclusie binnen de advocatuur te bevorderen. Circa 35 advocaten met verschillende achtergronden nemen hieraan deel. In een seminar op 24 maart jl. werden onder andere de resultaten besproken van de baliebrede enquête over diversiteit en inclusie. Hieruit bleek onder meer dat twee derde van de respondenten vindt dat hun kantoor een inclusieve werkomgeving biedt waarin alle advocaten gelijkwaardig worden behandeld. De uitkomsten laten ook zien dat diversiteit bij bijna de helft van de kantoren verder kan worden verbeterd en dat een grote meerderheid van mening is dat grotere inzet voor een meer diverse en inclusieve advocatuur gewenst is.

 

Geeta Nandoe is in 1999 beëdigd in het Haagse arrondissement. Zij startte haar carrière bij Streefkerk Advocaten, met als aandachtsgebied op het aansprakelijkheidsrecht. Ze schreef voor de redactie van het Orde Bulletin bij de Haagse Orde, deed mee aan het Anglo Dutch Exchange uitwisselingsprogramma van Nederlandse en Britse advocaten, was docente aansprakelijkheidsrecht bij het Instituut voor Schadeverzekering Verkeersdeelnemers NIBE-SVV en publiceerde een aantal artikelen op het gebied van verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht binnen de praktijkgroep Insurances van de International Bar Association (IBA). Momenteel is zij verbonden aan Groenendijk & Kloppenburg advocaten en lid van het platform Inclusie en Diversiteit van de NOvA.

 

 

2022