13apr

Positief advies NOvA op volgende fase KEI

De algemene raad van de NOvA adviseert positief op het besluit van de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) om deze zomer aan te vangen met de volgende, verplichte fase van KEI (digitaal procederen en nieuw procesrecht).

In het formele advies aan de Rvdr stelt deken Bart van Tongeren dat er flinke vorderingen zijn gemaakt op het gebied van betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. “Op het gebied van gebruiksvriendelijkheid van het webportaal, afspraken die met de rechterlijke macht zijn gemaakt rond de verschoonbaarheid van een termijnoverschrijding bij storingen aan de stroomvoorziening, de internetverbinding of de advocatenpas, de uitwerking van de noodscenario’s en de mate van ondersteuning van advocaten door het Rechtspraak Servicecentrum, heeft de NOvA vertrouwen dat gestart kan worden met de uitrol van de eerste verplichte fase voor civiel en bestuur”, aldus Van Tongeren.

Zorgpunten

De algemene raad heeft desondanks nog een aantal zorgpunten. Zo is er (nog) geen functionaliteit die het mogelijk maakt om, zonder in en uit te loggen, zaken van meerdere advocaten te bekijken. Ook is de naamgeving van documenten in het digitale dossier, met name in het bestuursrecht, minder gebruiksvriendelijk dan zou kunnen en ziet de algemene raad problemen met de verschijntermijn conform de Betekeningsverordening. Tot slot blijft digitaal procederen in het strafrecht achter bij de ontwikkelingen in bestuur en civiel. Deze zaken heeft de algemene raad vermeld in haar advies aan de Rvdr en hierover zullen Rvdr en NOvA in gesprek blijven.

Ingangsdata verplicht digitaal procederen


Het advies van de NOvA wordt deze week, samen met het besluit van de Rvdr, voorgelegd aan minister Blok. Deze moet de uiteindelijke beslissing nemen over de start van verplicht digitaal procederen. De Rvdr wil aanvangen met verplicht digitaal procederen in bestuur (asiel- en bewaringszaken) per 12 juni a.s. Het is al meer dan een jaar mogelijk om op vrijwillige basis digitaal te procederen in deze zaken. Ruim 60 procent van de advocaten in asiel- en bewaringszaken heeft al minstens 1 zaak digitaal afgehandeld.


De geplande ingangsdatum voor verplicht digitaal procederen in civiele zaken met verplichte procesvertegenwoordiging in de arrondissementen Midden-Nederland en Gelderland is 1 september 2017. In deze arrondissementen is het sinds november 2016 mogelijk om op vrijwillige basis digitaal te procederen. Na introductie van verplicht digitaal procederen in Midden-Nederland en Gelderland, zal de rest van Nederland stapsgewijs volgen. Dit zal pas gebeuren na een uitgebreide evaluatie van de resultaten in Midden-Nederland en Gelderland en na een nieuw advies van de NOvA.
De data zijn nog niet formeel, omdat het een advies van de Rvdr betreft, waar de minister van Veiligheid en Justitie nog over moet beslissen. Hierover houden wij (en de Rvdr) u op de hoogte.

Op naar de volgende fase

De Rvdr en het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben toegezegd dat de NOvA in de volgende fases van digitaal procederen steeds om advies zal worden gevraagd of zij instemt met wel of geen volgende uitrol van een rechtsgebied. De NOvA benadrukt daarnaast het belang van structureel overleg tussen rechtspraak en advocatuur, ook na de introductie van digitaal procederen, over verdere ontwikkeling van het webportaal, het Aansluitpunt Rechtspraak en digitalisering van het strafrecht, alsmede andere aspecten van de voortschrijdende digitalisering van de hele rechtsketen.
Lees hier het nieuwsbericht van de Rechtspraak

Vernieuwd dossier KEI op www.advocatenorde.nl

De NOvA heeft haar website vernieuwd en ook het dossier over digitaal procederen en het nieuwe procesrecht is anders ingedeeld. Vanaf nu bestaat het dossier uit de volgende pagina’s:

- Programma KEI:achtergronden van digitaal procederen, inbreng van de NOvA in het wetgevende proces;

- Modernisering procesrecht: alles over het nieuwe procesrecht in bestuur en civiel, technische procesreglementen etc.;

- Aansluitpunt Rechtspraak: over digitaal procederen via uw eigen kantoorautomatisering;

- KEI en Strafrecht (VPS); Voortgang van digitaal procederen in het strafrecht;

- Veelgestelde vragen: hoe werkt het webportaal? Wat hebt u nodig? Waar kunt u vragen stellen? Hier vindt u het antwoord en nog veel meer handige informatie;

Ook de Rechtspraak heeft uitgebreide informatie over digitaal procederen op haar website, in het dossier Modernisering rechtspraak.

2017