21mrt

Rechtspraak werkt aan model oproepingsbericht

De Raad voor de rechtspraak werkt aan een model ‘oproepingsbericht met procesinleiding’ voor de digitale civiele vorderingsprocedure volgens artikel 113 nieuw Rv. Dit model komt tot stand in nauw overleg met de NOvA en deurwaardersorganisatie KBvG.

Ook komt er een model voor de zaken met een buitenlandse verweerder (artikel 113 juncto artikel 115 nieuw Rv). Later worden meer oproepingsberichten ontwikkeld, bijvoorbeeld voor verzetprocedures (artikel 113 juncto artikel 143 nieuw Rv).

Meer informatie over de nieuwe civiele vorderingsprocedure en de lopende pre-pilot.

2017