• 17dec

   Reactie NOvA op dekenappel kengetallen

   Het toezicht op de advocatuur is in ontwikkeling en de benodigde professionaliseringsslag is gaande. Dat is mogelijk en ook noodzakelijk, zie de aanbevelingen in de conclusie van de Eindrapportage evaluatieonderzoek Wpta.

   2021 lees meer
  • 1nov

   Verdere versterking van het toezicht

   Minister Dekker heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de manier waarop het toezicht op de advocatuur vorm moet krijgen. De NOvA kan zich goed vinden in de voorstellen die de minister doet. “Wij zien de noodzaak tot verdere versterking van het toezicht, mede in het licht van het tegengaan van ondermijning. Op korte termijn voer ik graag het overleg hierover met de minister”, aldus inkomend algemeen deken Robert Crince le Roy.

   2021 lees meer
  • 12jul
  • 14jun

   Van klare wijn tot altruïsme

   Begin 2021 trad Robert Crince le Roy toe tot de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten. Als advocaat verdiende hij de afgelopen dertig jaar zijn sporen op het snijvlak van het bestuurs- en civiel recht. Bestuurlijke ervaring met toezicht en tuchtrecht deed hij op als deken. Nu zet hij zijn tanden in de actuele portefeuilles bestuurlijke vernieuwing, governance en veiligheid. Met de toegang tot het recht voor eenieder als rechtsstatelijke stip op de horizon.

   2021 lees meer
  • 25mrt

   Dekenappel financiële kengetallen advocatuur

   Algemeen deken Frans Knüppe gaat in hoger beroep tegen de beslissing van de tuchtrechter in een procedure over het opvragen van financiële gegevens (kengetallen) bij elk advocatenkantoor. Het gaat in deze zaak om enkele advocaten die deze gegevens in de gevraagde vorm weigerden te verstrekken waarna de deken van Amsterdam daartegen een dekenbezwaar indiende.

   2021 lees meer