• 11feb

   Platform Inclusie en Diversiteit opgericht

   De NOvA onderstreept het belang van gelijke kansen, diversiteit en inclusie. Vanuit maatschappelijk oogpunt, maar ook omdat omarming van deze principes tot een verrijking van de advocatuur zelf leidt. Met het onlangs opgerichte platform Inclusie en Diversiteit wil de NOvA een inclusieve en diverse balie bevorderen.

   2021 lees meer
  • 15okt

   Diversiteit in de advocatuur: ‘gewoon doen!’

   Vrijwel iedereen in de advocatuur is het er wel over eens dat meer diversiteit wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Een uniforme oplossing ontbreekt evenwel, bleek ook op 10 oktober tijdens het NOvA-innovatieplatform ‘Maak het verschil’. Verschillende sprekers uit de praktijk en de wetenschap kwamen met verklaringen, oplossingen en tips. Bewustwording, leiderschap en een ‘gewoon-doen-mentaliteit’ vormden de rode draad.

   2019 lees meer