• 29feb

   Nieuwe Europese antiwitwaswetgeving op komst

   De Raad van de EU en het Europees Parlement hebben op 14 februari 2024 een voorlopig akkoord bereikt over delen van het antiwitwaspakket, een reeks wetsvoorstellen om EU-burgers en het financiële stelsel van de EU te beschermen tegen witwassen en financiering van terrorisme. Dit heeft ook gevolgen voor de Nederlandse advocatuur.

   2024 lees meer
  • 9nov

   Achtergrond Wwft: Hoe herken je corruptie en omkoping?

   Advocaten kunnen in hun praktijk te maken krijgen met cliënten die hun dienstverlening proberen te misbruiken voor het witwassen van bijvoorbeeld met omkoping verkregen gelden. In hun rol als poortwachter, met het oog op de meldplicht van ongebruikelijke transacties, is het voor advocaten van belang om corruptie en omkoping te herkennen.

   2023 lees meer
  • 5okt

   Achtergrond: de advocaat als poortwachter tegen witwassen

   Elke advocaat kan te maken krijgen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voor advocaten die werkzaam zijn in de vastgoed- of M&A-praktijk is dat waarschijnlijk vanzelfsprekend. Maar ook voor bijvoorbeeld familierechtadvocaten die een cliënt bijstaan bij een boedelscheiding met vastgoed kan de Wwft verplichtingen meebrengen, zoals de meldplicht.

   2023 lees meer
  • 4apr

   Wijzigingsvoorstel Wwft maakt inbreuk op geheimhoudingsplicht

   De NOvA dringt er bij de Tweede Kamer op aan het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen te heroverwegen. In dit wetsvoorstel staat dat een advocaat in uitzonderlijke (risicovolle) gevallen gegevens mag uitwisselen met een andere advocaat. De NOvA verwacht dat dit slechts in enkele situaties van toegevoegde waarde zal zijn. Dit rechtvaardigt geen inbreuk op de geheimhoudingsplicht van advocaten.

   2023 lees meer
  • 14mrt

   Europese Commissie past tabel hoogrisicolanden aan

   De Europese Commissie wijzigt per 16 maart 2023 de tabel van derde landen met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. Dit is van belang voor advocaten(kantoren) die diensten verlenen die onder de Wwft vallen. Is een potentiële cliënt woonachtig/gevestigd of heeft deze zijn zetel in een staat die in deze tabel wordt genoemd? Dan zijn advocaten verplicht verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten (artikel 8, lid 1, onderdeel b, Wwft).

   2023 lees meer