• 9jan

   Groei van de balie zet door

   Op 1 januari 2024 staan in Nederland 18.513 advocaten op het tableau ingeschreven, 295 meer dan vorig jaar. In de afgelopen jaren kende de balie een lichte groei van minder dan 1%, in 2023 liep dit percentage op naar 1,62%. In de arrondissementen Amsterdam en Den Haag kwamen er zowel absoluut als relatief veruit de meeste advocaten bij.

   2024 lees meer
  • 5jan

   Beperkte groei balie, alleen in Amsterdam en Den Haag

   Op 1 januari 2023 staan 18.218 advocaten op het tableau ingeschreven, een beperkte toename van 0,63% ten opzichte van vorig jaar (18.104). De geringe groei van de balie in 2022 komt vrijwel geheel voor rekening van het arrondissement Amsterdam. In negen van de elf arrondissementen is sprake van een lichte afname van het aantal advocaten.

   2023 lees meer
  • 20jan
  • 7jan

   Lichte groei van de balie

   Op 1 januari 2022 staan 18.104 advocaten op het tableau ingeschreven, een beperkte toename van 0,8% ten opzichte van vorig jaar (17.964). De licht stijgende lijn van de afgelopen jaren zet hiermee door.

   2022 lees meer
  • 14jan

   Lichte krimp in meerderheid arrondissementen

   Op 1 januari 2021 stonden 17.964 advocaten op het tableau ingeschreven, iets meer dan vorig jaar. Uitgesplitst naar regio zijn er grote verschillen zichtbaar. In de meerderheid van de arrondissementen is sprake van een lichte krimp, waarbij Noord-Nederland de grootste daling laat zien.

   2021 lees meer