11apr

‘Reset’ digitaal procederen teleurstellend

Digitaal procederen (voorheen KEI) wordt ‘gereset’. Dat heeft de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) in een brief van 10 april aan minister Dekker geschreven. De digitalisering gaat verder ‘in een afgeslankte vorm’. Verdere ontwikkeling zal zich richten op digitale toegankelijkheid van de rechtspraak en papierloos werken. De NOvA is teleurgesteld dat de tijd die en het geld dat door de advocatuur is geïnvesteerd, zich nu onvoldoende uitbetaalt.


Reset digitaal procederenWat betekent dat voor de advocatuur?

Binnen rechtsgebieden waar nu al digitaal wordt geprocedeerd, verandert niets.

Civiele handelszaken
Of de uitrol van digitaal procederen in civiele handelszaken met verplichte procesvertegenwoordiging doorgaat is nog onduidelijk. Er is nader technisch onderzoek nodig om dit te bepalen; in de zomer is de uitkomst van dat onderzoek bekend. Voor een landelijke uitrol zal de NOvA, evenals bij eerdere stappen, om een advies moeten worden gevraagd. De algemene raad geeft pas een akkoord als de veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van het systeem voor de advocatuur voldoende gegarandeerd zijn.

Rechtsgebieden die nog niet digitaal zijn
Binnen overige rechtsgebieden waar nu nog niet digitaal wordt geprocedeerd, zal dat voorlopig zo blijven. De Rvdr geeft aan nog geen antwoord te hebben op de vraag hoe en wanneer de digitalisering kan worden voltooid. Ook over de kosten van de nieuwe opzet kan de Rvdr nog niet specifiek zijn. Duidelijk is dat de beschikbare middelen leidend zijn bij de uitvoering van de reset en degelijkheid voor snelheid gaat, aldus voorzitter Frits Bakker. In het najaar hoopt de Rvdr meer concrete informatie te kunnen geven over de nieuwe koers. Tot die tijd blijft de NOvA deelnemen aan het periodieke overleg over de voortgang.

Update 16 april
Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft op13 april een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij zijn zorgen uit over de digitalisering van de Rechtspraak. De minister geeft aan dat hij het vooralsnog onverantwoord vindt om op de nu voorgestane wijze door te gaan met de digitalisering en er voldoende waarborgen moeten zijn dat het vanaf nu anders gaat. Dat heeft geen invloed op de digitale procedures die al zijn opgeleverd in de rechtsgebieden toezicht, straf, bestuur en civiel. Die blijven gewoon in gebruik en worden voorlopig gewoon doorontwikkeld, aldus de Rechtspraak.

Tweede Kamer aan zet
Op 25 april om 10.00 uur vindt een Algemeen Overleg plaats in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer over de Rechtspraak. Onderdeel hiervan is hoe nu verder te gaan met digitaal procederen. Voor de NOvA is van belang dat de advocatuur als belangrijke ketenpartner ook in een reset geconsulteerd blijft worden. De NOvA volgt dit debat op de voet en zal belangwekkende uitkomsten delen via social media (@advocatenorde).

Meer informatie
- Kijk bij de Rechtspraak voor vragen en antwoorden over de 'reset' van digitaal procederen en de gevolgen voor u.
- Lees de brief van de NOvA aan de commissie Justitie en Veiligheid t.b.v. het Algemeen overleg voortgang digitaal procederen op 25 april 2018.

2018