1nov

Start pilot vrijwillig digitaal procederen

Sinds 1 november 2016 is het mogelijk om bij de rechtbanken in Midden-Nederland en Gelderland op vrijwillige basis ervaring op te doen met de nieuwe digitale civiele vorderingsprocedure.

Het betreft hier echte zaken, dus niet langer een test met gefingeerde zaken. De NOvA roept advocaten die hier interesse in hebben op zich te melden bij de rechtbank. U helpt hierdoor de kinderziekten in het systeem te identificeren alvorens digitaal procederen verplicht wordt.

Deze vrijwillige fase duurt in de huidige planning van de rechtspraak tot 1 februari 2017. Binnenkort valt de beslissing of het in deze arrondissementen vanaf 1 februari 2017 verplicht wordt om digitaal te procederen (alle handelsvorderingen in eerste aanleg met verplichte procesvertegenwoordiging minus het kort geding).

2016