18jun

Uitbreiding digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken RvS

De pilot digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken bij Afdeling bestuursrechtspraak, waaraan 30 advocaten deelnamen, is uitgebreid.

Sinds 11 juni kunnen alle advocaten rechtstreeks via de website van de Raad van State naar het portaal Mijn Zaak. Na inloggen met hun advocatenpas kunnen zij zo hun zaken digitaal aanleveren. Voorlopig blijft dit vrijwillig.

De opschaling van het aantal advocaten brengt ongetwijfeld weer nieuwe bevindingen en ervaringen met zich mee. Mocht u deze willen delen dan kunt u een bericht sturen naar digitaalprocederen@advocatenorde.nl.

2018