8jun

Verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaring in alle arrondissementen

Vanaf 12 juni a.s. procederen advocaten in asiel- en bewaringszaken digitaal.

De verplichting geldt voor beroep tegen besluiten die de IND op of na 12 juni 2017 neemt. Een beroep tegen een besluit dat dateert van vóór 12 juni 2017, kan na die datum nog op papier worden ingediend. Inmiddels hebben in de vrijwillige fase een kleine 300 advocaten in totaal 6000 zaken digitaal ingediend.

Piketsituaties bij digitaal procederen
Voor piketsituaties, zoals een voorlopige voorziening bij een dreigende uitzetting van een vreemdeling, neemt u altijd telefonisch contact op met de pikettelefoondienst CIV: 088-36 19 290 (24 uur per dag). De piketfunctionaris legt u uit hoe u formulieren of stukken bij de rechtbank kunt indienen.

Civiele handelsvorderingszaken
Voor advocaten in civiele handelsvorderingszaken met een belang van meer dan 25.000 euro die procederen bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland, start verplicht digitaal procederen per 1 september a.s.

2017