16nov

Vervolg digitalisering rechtspraak: voorkom digitaal doolhof

De NOvA vindt het een goede zaak dat minister Dekker een planning voor het vervolg van digitaal procederen in civiele en bestuursrechtzaken heeft opgesteld. In een brief aan de Tweede Kamer geeft hij aan dat hij de ‘marsroute’ van de Raad voor de rechtspraak volgt. Een aantal belangrijke kwesties blijft echter nog ongewis. De NOvA vraagt daar aandacht voor.

Tijdig betrekken ketenpartners
In de brief van de minister blijft nog onduidelijk welke rol de advocatuur zal spelen in de nieuwe plannen. In KEI heeft de advocatuur veel tijd en geld geïnvesteerd, met uiteindelijk weinig resultaat. Om een herhaling hiervan te voorkomen, wil de NOvA tijdig en goed betrokken worden bij deze nieuwe poging tot digitalisering van de rechtspraak. Het systeem moet veilig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk voor ketenpartners zijn.

Digitaal procederen doolhof iStock-91004527Digitaal doolhof
Daarnaast gaat bij de Hoge Raad en de Raad van State de digitalisering onverminderd door, net zoals in het strafrecht. Elke instantie ontwikkelt een eigen digitaal systeem, op zijn eigen tempo en met een eigen missie en visie. De NOvA vreest voor een digitaal doolhof voor rechtszoekenden én advocaten. De NOvA heeft de minister al eerder opgeroepen de regie te nemen om dit te voorkomen.

Marsroute rechtspraak
De Raad voor de rechtspraak hoopt medio 2019 te starten met de invoering van digitaal communiceren met de rechter in civiele en bestuursrechtzaken. Ook wordt onderzocht of de modernisering van het procesrecht toch landelijk kan worden ingevoerd, zónder de onderdelen die betrekking hebben op digitalisering. Over het lot van de pilots digitaal procederen in Midden- Nederland en Gelderland neemt de minister begin volgend jaar een besluit.

In de media
NRC: Toch weer nieuw digitaliseringsproject voor rechtspraak

2018