27feb

Voda, Roda en gedragsregels in het Engels beschikbaar

Naast de Engelse vertaling van de Advocatenwet zijn nu ook de Engelse versies van de Verordening op de advocatuur, de Regeling op de advocatuur en de gedragsregels beschikbaar.

Op het Engelstalige deel van de NOvA-website staan nu ook de:

- Voda: Legal Profession Bye-law

- Toelichting op de Voda: Explanatory notes to the Legal Profession Bye-Law

- Roda: Legal Profession Regulations

- Gedragsregels: Code of Conduct

Alle Engelse versies zijn binnenkort ook te vinden op regelgeving.advocatenorde.nl

2019