15jul

Weten dat het goed zit, geeft ook een gevoel van veiligheid

Binnen het weerbaarheidsprogramma van de NOvA kunnen advocaten kosteloos een veiligheidsscan laten uitvoeren om het kantoor of woonhuis vanuit veiligheidsoogpunt te laten controleren op kwetsbare punten. Bas Vlieger, advocaat civiel recht en socialezekerheidsrecht bij Van Doorn cs advocaten in Amsterdam, was een van de eersten die hiervan gebruik maakte en hoopt dat meer advocaten zijn voorbeeld zullen volgen.

Veiligheidsscan Bas Vlieger‘Een aantal voor de hand liggende zaken kun je zelf wel bedenken zoals een alarmsysteem en camera’s, maar zoiets als buitenverlichting of een brievenbus waarin post veilig wordt opgevangen, kwamen bij mij niet als eerste naar boven. Doordat je ziet waar een veiligheidsexpert op let, word je je bewuster van de risico’s en ga je er zelf ook met andere ogen naar kijken. Ook als je erachter komt dat alles wel goed zit, kan dat een gevoel van veiligheid opleveren,’ zegt Bas Vlieger.

Bewustwording
In het algemeen is het voor ieder advocatenkantoor belangrijk om erbij stil te staan hoe het staat met de veiligheid. ‘Denk niet alleen aan je kantoor, maar ook aan je thuiswerkplek nu er in de coronaperiode veel wordt thuisgewerkt,’ geeft Vlieger aan. ‘Je denkt alles op orde te hebben, maar ik kan je verzekeren dat er uit zo’n veiligheidsscan een aantal punten naar voren komen waarvan je het niet had verwacht. En ook al voer je de geadviseerde maatregelen niet uit, dan nog is je bewustwording over de veiligheid van je thuiswerkplek of kantoor fors verbeterd.’

“Doordat je ziet waar een veiligheidsexpert op let,
word je je bewuster van de risico’s”

Veel stress
‘Vanwege een drukke periode heb ik een paar maanden geleden een potentiële cliënt moeten afwijzen. Deze afwijzing vatte hij verkeerd op waardoor hij mij is gaan stalken. Met deze kwestie ben ik naar de politie gegaan en heb de situatie effectief de kop weten in te drukken, maar het leverde extra veel stress op. Ik voelde me in zekere zin echt onveilig,’ geeft hij aan. ‘Afgelopen jaar hebben we op kantoor een aantal incidenten meegemaakt waar de veiligheid in het gedrang kwam. Misschien komt dat door onze beroepsgroep en de specifieke doelgroep waarvan niet alle cliënten even communicatief vaardig zijn. Dit heeft mij wel aan het denken gezet over mijn veiligheid, zowel privé als zakelijk. Ondanks dat de soep in de meeste gevallen niet zo heet gegeten wordt als dat ze wordt opgediend, heb ik mij gerealiseerd dat ik toch voorzichtig moet zijn.’

Extra impuls
‘Ik geef toe dat ik er niet bij stilstond dat zo’n veiligheidsscan bestaat. We hebben op kantoor wel eens gedacht: ‘misschien moeten we eens kijken naar beveiligingscamera’s en dergelijke’, maar ik was niet zelf op het idee gekomen om zo’n volledige scan uit te voeren. Dankzij de NOvA die de scan proactief onder de aandacht bracht, kreeg ik een extra impuls om de scan uit te proberen. Ook de financiële drempel was door de NOvA weggenomen waardoor er voor mij geen enkele twijfel meer was om de aanvraag in te dienen. Deze scan liet mij zien dat verbeteringen mogelijk zijn en dat versterkt nu al mijn veiligheidsgevoel. Binnen iets meer dan een uur onderzoek op locatie kreeg ik binnen korte tijd een goed advies waar ik verder mee aan de slag kon. Momenteel ben ik aan het kijken welke punten uit het advies we kunnen uitvoeren, ook afhankelijk van wat past binnen onze financiële mogelijkheden. Die afweging maken we zelf.’

Vraag ook een veiligheidsscan aan
Op initiatief van de NOvA heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid geld ter beschikking gesteld om advocatenkantoren te laten beoordelen op hun (fysieke en digitale) kwetsbaarheid. Advocaten die in aanmerking willen komen voor een gratis veiligheidsscan kunnen zich aanmelden op de website van Kop Beveiliging.

Weerbaarheidsprogramma
Kijk voor meer informatie op advocatenorde.nl/weerbaarheid. Hier vindt u ook meer mogelijkheden om uw veiligheid en weerbaarheid te vergroten zoals het NOvA-noodnummer in geval van een dreiging, de weerbaarheidstraining om met agressie en bedreiging om te gaan, of de telefonische hulplijn LawCare om met een vakgenoot over onveiligheidsgevoelens te praten.

 

2021