22mrt

Wijziging Handelsregisterbesluit moet afschermen bezoekadressen mogelijk maken

Advocaten die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen nu al in het geval van bedreiging, in afstemming met de KvK, bij wijze van uitzondering hun bezoekadres laten afschermen. De minister van Economische Zaken en Klimaat is een consultatie gestart om het Handelsregisterbesluit 2008 formeel te wijzigen zodat deze mogelijkheid wettelijk wordt vastgelegd. De voorgestelde wijziging kan daarom op instemming van de NOvA rekenen.

LocatiePreventieve afscherming
Een ander voorstel is dat het bezoekadres niet alleen kan worden afgeschermd wanneer er sprake is van bedreiging maar dat dit voortaan ook preventief kan. Dit is specifiek bedoeld voor personen, zoals advocaten, die vanwege hun beroep bloot kunnen staan aan bedreiging. De afscherming geldt voor het privéadres en is dus extra relevant voor advocaten die kantoor aan huis hebben. Omdat bij preventieve afscherming niet vaststaat dat er sprake is van bedreiging worden criteria en bijbehorende regels opgesteld. De NOvA heeft hier begrip voor en is graag bereid om met de Kamer van Koophandel tot beroepsgerelateerde afschermingscriteria te komen.

Advocatenwet
In het consultatiedocument wordt aangegeven dat de af te schermen adressen niet op andere plekken vindbaar mogen zijn. Vanwege de Advocatenwet is de NOvA verplicht om bepaalde advocatengegevens, waaronder het adres waar de advocaat kantoor houdt, voor iedereen kosteloos ter beschikking te stellen. De NOvA gaat in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid om te bezien hoe beide punten te verenigen zijn.

Meer informatie
- Consultatie Afschermen op verzoek (ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
- Wetgevingsadvies algemene raad NOvA (18 maart 2022)

2022