28okt

Zorgen NOvA over uitrol verplicht digitaal procederen

De Rechtspraak is van plan om verplicht digitaal procederen vanaf 1 februari 2017 uit te rollen. De NOvA is voorstander van modernisering en digitalisering van de rechtspraak, maar vindt dat digitaal procederen pas mag worden uitgerold als het systeem betrouwbaar en voldoende gebruiksvriendelijk is.

De uitrol van verplicht digitaal procederen gebeurt in eerste instantie in het civiele recht (alle handelsvorderingen in eerste aanleg met verplichte procesvertegenwoordiging met uitzondering van het kort geding) in de arrondissementen Midden-Nederland en Gelderland. Wanneer dit traject wordt afgesloten met een positief besluit volgen vijf maanden later de overige arrondissementen.
In het bestuursrecht is het de bedoeling dat vanaf 15 maart 2017 verplicht digitaal procederen landelijk in asiel- en bewaringszaken wordt ingevoerd.

Zoals toegezegd door de minister van Veiligheid en Justitie wordt de NOvA geconsulteerd over het voornemen van de Rechtspraak om te starten met digitaal procederen in de arrondissementen Midden-Nederland en Gelderland op 1 februari 2017. De algemene raad van de NOvA neemt hierover binnenkort een besluit en zal dit per brief meedelen aan de Rechtspraak. In een later stadium zal de NOvA ook besluiten over verdere digitaliseringsstappen binnen de overige rechtsgebieden.

Zorgpunten NOvA
De NOvA is voorstander van modernisering en digitalisering van de rechtspraak, maar is van mening dat digitaal procederen pas mag worden uitgerold als het systeem betrouwbaar is en voldoende gebruiksvriendelijk. De introductie van digitaal procederen vraagt om grote zorgvuldigheid. Dit zal ook aan de orde komen in onze reactie op de consultatie voor de start van verplicht digitaal procederen in handelszaken per 1 februari 2017.

Op het gebied van betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het systeem zijn er bij de NOvA nog grote zorgen. Zo is het noodkanaal bij storingen, waar de NOvA al sinds 2014 op aandringt, niet getest en is het juridisch kader te bewerkelijk. Ook zijn er in de zaakstroom civiel tot nu toe slechts 13 (gefingeerde) zaken van bureau tot bureau getest.

Advocaten die het systeem namens de NOvA testen, lopen nog tegen tekortkomingen aan, bijvoorbeeld een gebrek aan overzichtelijkheid van het digitale dossier in het webportaal. Ook is bij e-mailnotificaties vaak niet duidelijk welke actie de advocaat moet nemen.

De NOvA blijft in gesprek met de Rechtspraak over deze issues, en neemt de huidige stand van zaken mee in haar consultatie over de uitrol van verplicht digitaal procederen. De continuïteit van de rechtspraak voor advocaten en rechtszoekenden mag niet in gevaar komen.

2016