Onderhoud en storingen

Onderhoud aan digitale systemen van de Rechtspraak wordt aangekondigd; indien u door een storing een termijn overschrijdt, kunt u een beroep doen op het besluit Digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht.

Advocatenpas
Als u een probleem heeft met uw advocatenpas of de cardreader, dan kunt u contact opnemen met de leverancier van de advocatenpas, DigiCert+QuoVadis op 030-2324320 of via qv.advocatenpas@digicert.com. Of kijk bij meer informatie over de advocatenpas en de pagina onderhoud en storingen advocatenpas.

Onderhoud en storingen Mijn Rechtspraak
Bij vragen over onderhoud en/of een storing aan het webportaal Mijn Rechtspraak kunt u contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum (RSC). Hier kunt u ook terecht voor vragen over digitaal procederen of met procesinhoudelijke vragen over de nieuwe procedure.

Het RSC is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8:00 en 20:00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Dit kan zowel telefonisch via 088-3616161 als via X en Facebook. In geval van onderhoud en storingen heeft de Raad voor de rechtspraak verschillende uitwijkmogelijkheden.

Raadpleeg de pagina Onderhoud en storingen voor meer informatie. U kunt zich ook aanmelden voor de RSS-feed om op de hoogte te blijven.

Verschoonbare termijnoverschrijding
Het is mogelijk dat u een termijn niet kunt halen vanwege onderhoud of een storing. U kunt dan een beroep doen op artikel 8 van het besluit elektronisch procederen.

De storing moet niet aan u toerekenbaar zijn. Of een storing al dan niet toerekenbaar is, is een rechterlijk oordeel. De Raad voor de rechtspraak heeft voor civiel- en bestuursrecht richtlijnen opgesteld wanneer een storing buiten de Rechtspraak - zoals een stroomstoring, internetstoring of een storing aan de advocatenpas - niet toerekenbaar is. Wel moet u de storing aantonen.