college van afgevaardigden

Het college van afgevaardigden (CvA) stelt verordeningen vast, verkiest bepaalde functionarissen, bepaalt de hoogte van de financiële bijdrage en keurt de jaarrekening goed. In het college zitten 54 afgevaardigden die allen zijn gekozen door de advocaten in hun eigen arrondissement/regio. Het CvA benoemt op aanbeveling van de algemene raad de leden van de raad van advies (RvA). Deze raad adviseert de algemene raad en adviseert over de hoofdpunten van het beleid van de NOvA.

Ledenlijst CvA met ingang van 1 april 2020

CvA sept 2016