Vacatures

Bureau van de NOvA
Met ongeveer 60 medewerkers is de organisatie van de NOvA groot genoeg om de advocatuur en de algemene raad professioneel te ondersteunen en klein genoeg om medewerkers in een collegiale sfeer te kunnen laten samenwerken. Bij het bureau van de NOvA zijn momenteel de volgende vacatures:

Adviescommissies wetgeving
De Nederlandse orde van advocaten geeft wetgevingsadviezen aan de wetgever bij wetsvoorstellen die de advocatuur raken. De voorbereiding hiervan vindt plaats door achttien wetgevingsadviescommissies, verspreid over evenzovele rechtsgebieden, die merendeels bestaan uit advocaten. Momenteel is er de volgende vacature:

Units DTA/FTA (dekenaal/financieel toezicht advocatuur) 
De dekens van de 11 arrondissementen zijn de wettelijk toezichthouder op advocaten. Gezamenlijk vormen zij het dekenberaad, waarin zij met elkaar afspraken maken over de wijze waarop zij hun toezichttaken en -bevoegdheden uitoefenen en klachten behandelen. De unit DTA (dekenaal toezicht advocatuur) en de unit FTA (financieel toezicht advocatuur) ondersteunen het dekenberaad in het toezicht. Bij de units DTA en FTA zijn momenteel geen vacatures.

Examencommissie Beroepsopleiding Advocaten
De NOvA heeft een onafhankelijke examencommissie beroepsopleiding advocaten ingesteld. De primaire taak van de examencommissie is het vaststellen van de toetsen en de toetsuitslagen. Daarnaast behandelt de examencommissie herbeoordelingsverzoeken, die kunnen worden ingediend naar aanleiding van een toetsuitslag. De examencommissie werkt in vakkamers. Het opleidings- en examenreglement regelt de taken en de samenstelling van de examencommissie. De algemene raad zoekt momenteel een:

Young Lawyers Committee
Als lid van de Raad van Europese balies (CCBE) is de NOvA vertegenwoordigd in een aantal commissies en werkgroepen van de CCBE. De onlangs opgerichte Young Lawyers Committee houdt zich bezig met beleidskwesties die de jonge advocaat betreft: toegang tot het beroep, loopbaanontwikkeling, welzijn, genderkwesties, aantrekkelijkheid van het beroep van advocaat alsook de coördinatie van een Europees netwerk van jonge advocaten via de nationale balies en samenwerking met Europese en internationale organisaties voor jongere advocaten (zoals de European Young Bar Association en de International Association of Young Lawyers). De algemene raad zoekt momenteel een: