Vacatures

Bureau van de NOvA
Met ongeveer 60 medewerkers is de organisatie van de NOvA groot genoeg om de advocatuur en de algemene raad professioneel te ondersteunen en klein genoeg om medewerkers in een collegiale sfeer te kunnen laten samenwerken. De NOvA heeft momenteel de volgende vacature:

Adviescommissies wetgeving
De Nederlandse orde van advocaten geeft wetgevingsadviezen aan de wetgever bij wetsvoorstellen die de advocatuur raken. De voorbereiding hiervan vindt plaats door zeventien wetgevingsadviescommissies, verspreid over evenzovele rechtsgebieden, die merendeels bestaan uit advocaten. Momenteel is er een vacature:

Adviescommissie regelgeving
De adviescommissie regelgeving adviseert de algemene raad op verzoek over de wetgevingskwaliteit van voorstellen van regelgeving van de Nederlandse orde van advocaten. Momenteel zoekt de algemene raad een:

Lawcare, de hulplijn voor advocaten
LawCare is de telefonische hulplijn voor de advocatuur; het eerste aanspreekpunt voor advocaten met problematiek van persoonlijke aard zoals burn-out, depressie en verslaving. De algemene raad zoekt:

Examencommissie Beroepsopleiding Advocaten
De examencommissie van de Beroepsopleiding Advocaten is verantwoordelijk voor de toetsen. De examencommissie is een onafhankelijke commissie van deskundigen uit de praktijk en de wetenschap. Bij de examencommissie zijn momenteel de volgende vacatures:

Toezicht Advocatuur (unit DTA-FTA)
De dekens zijn toezichthouders in hun arrondissement en worden bij het uitoefenen van het toezicht op centraal niveau organisatorisch, financieel en beleidsmatig ondersteund door de unit DTA-FTA. Er zijn momenteel de volgende vacatures: