Zoeken

Zoekresultaten (4)

U heeft gezocht op: College van afgevaardigden

 • pagina

  college van afgevaardigden

  Het college van afgevaardigden stelt verordeningen vast, verkiest bepaalde functionarissen, bepaalt de hoogte van de financiële bijdrage en geeft goedkeuring aan de jaarrekening van de Nederlandse orde van advocaten. Samenstelling college van a ...

 • nieuwsbericht

  Toezicht op de advocatuur

  De onafhankelijke positie van de advocatuur ten opzichte van de overheid is een essentieel beginsel van de rechtsstaat. De advocaat moet vertrouwelijkheid betrachten en de gegevens van zijn cliënten geheimhouden. De landelijke toezichthouder (L ...

 • nieuwsbericht

  Stijging financiële bijdrage 2023 beperkt tot 7%

  Na een daling in 2022, stijgt de financiële bijdrage aan de NOvA voor advocaten in categorie 1 en 2 in 2023 met respectievelijk € 68 en € 22. Desondanks laat de door de algemene raad in november vastgestelde begroting voor 2023 een tek ...

 • nieuwsbericht

  Relevante juridische besluiten van de AR en het CvA

  • De ‘Beleidsregel stageverkorting’ wordt met ingang van 1 januari 2016 gewijzigd door middel van het ‘Wijzigingsbesluit stageverkorting’. In dit wijzigingsbesluit is bepaald dat de AR goedkeuring aan een stageverkorting ...