4jan

Relevante juridische besluiten van de AR en het CvA

De AR van de NOvA heeft onder andere de volgende besluiten genomen:

• De ‘Beleidsregel stageverkorting’ wordt met ingang van 1 januari 2016 gewijzigd door middel van het ‘Wijzigingsbesluit stageverkorting’. In dit wijzigingsbesluit is bepaald dat de AR goedkeuring aan een stageverkorting onthoudt, indien deze in strijd met het recht is, tenzij deze strijd zo beperkt is dat onthouding van goedkeuring een te zwaar middel zou zijn.
• Met de ‘Veegregeling 2015’ is in verband met periodieke actualisatie de ‘Regeling op de advocatuur’ gewijzigd. De Veegregeling 2015 treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Het college van afgevaardigden (CvA) heeft het volgende besluit genomen:
• Met de ‘Veegverordening 2015’ is in verband met periodieke actualisatie de ‘Verordening op de advocatuur’ gewijzigd. De Veegverordening 2015 treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Bovenstaande besluiten staan in de Staatscourant van 21 december jl. en zijn binnenkort te raadplegen via http://regelgeving.advocatenorde.nl. Begin volgend jaar kunt u een volledig overzicht van AR- en CvA-besluiten op onze website vinden.

2016