Aanvraagprocedure advocaten

Aanvraagprocedure eerste pas of app
Bent u een nieuwe advocaat of wordt u binnenkort advocaat, dan ontvangt u kort na uw beëdiging een uitnodiging om de fysieke advocatenpas of digitale advocatenpas-app aan te vragen. Bij die uitnodiging zit een toegangscode waarmee u de pas kunt aanvragen op het advocatenpasportaal.

Indien u geen toegangscode heeft ontvangen dan kunt u contact opnemen met DigiCert+QuoVadis, de leverancier van de pas, via qv.advocatenpas@digicert.com

Aanvraagprocedure bijna verlopen pas of app
Als de geldigheid van uw huidige advocatenpas of app bijna afloopt, dan ontvangt u hierover vanzelf bericht van DigiCert+QuoVadis met alle informatie hoe u een nieuwe pas of app kunt aanvragen. De aanvraag loopt via het advocatenpasportaal.

Op zowel de voorkant als achterkant van elke fysieke pas staat de vervaldatum. Na de vervaldatum is de advocatenpas niet meer te gebruiken.

Zodra u bericht krijgt, is het belangrijk niet te wachten. Het uitleveren van de pas of app duurt enkele weken. Wij raden daarom aan om uiterlijk één maand voor de vervaldatum de nieuwe advocatenpas of app aan te vragen.

Een nieuwe pas verandert niets aan de bestaande machtigingen en rechten van de advocaat en diens gemachtigden.

Aanvraagprocedure fysieke pas omzetten naar app
Advocaten met een advocatenpas die nog geruime tijd geldig is, kunnen deze (tegen gereduceerd tarief) omzetten naar een advocatenpas-app die dan dezelfde vervaldatum krijgt als de huidige pas. In dat geval behoudt u voor toegangsdoeleinden uw huidige fysieke pas. De chip wordt automatisch onbruikbaar zodra de app is geïnstalleerd.

Aanvraagprocedure nieuwe app bij nieuwe smartphone
Neem telefonisch contact op met Digicert+QuoVadis. Zij zullen na controle van uw identiteit een nieuwe activeringscode aanreiken waarmee de app op de nieuwe smartphone kan worden geactiveerd.