adviescommissies wetgeving

De Nederlandse orde van advocaten geeft wetgevingsadviezen aan de wetgever bij wetsvoorstellen die de advocatuur raken. De voorbereiding hiervan vindt plaats door achttien wetgevingsadviescommissies, verspreid over evenzovele rechtsgebieden, die merendeels bestaan uit advocaten.

De wetgevingsadviescommissies adviseren de algemene raad over wetvoorstellen, waarna de algemene raad namens de Nederlandse orde van advocaten de wetgevingsadviezen richt aan de wetgever; afhankelijk van het wetgevingstraject aan het departement of aan de Eerste of Tweede Kamer.

Alle adviezen van de adviescommissies zijn terug te vinden in de Juridische databank.

De wetgevingsadviescommissies zijn op dit moment als volgt samengesteld:

adviescommissie arbeidsrecht
mevrouw mr. M.A.F. Overdijk, voorzitter
de heer mr. A. Briejer
mevrouw mr. K.U.J. Hopman
de heer mr. O. van der Kind
mevrouw mr. J. Krijgsman
mevrouw mr. J. Snijder
adviescommissie belastingrecht
mevrouw mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma, voorzitter
de heer mr. R.A. de Boer
de heer mr. B.J.B. Boersema
de heer mr. S. Laghmouchi
de heer mr. M.J. Pelinck
mevrouw mr. A.J.C. Perdaems
mevrouw mr. C. Presilli
de heer mr. F.H.H. Sijbers
adviescommissie beroepsopleiding advocaten
mevrouw mr. J.J. Willemsen, voorzitter
de heer mr. M.J. Basten van Batenburg
mevrouw mr. H.F.M. van de Griendt
mevrouw mr. F. van der Grinten
de heer mr. C.F.N. van Schaijk
de heer mr. J.E. Soeharno
mevrouw mr. N.C. Streep
de heer mr. I. Sumner
de heer mr. G. Tangenberg
mevrouw mr. T. Trotman
de heer mr. B. van Zelst
mevrouw mr. C.H. van der Zwet
adviescommissie bestuursrecht
de heer mr. E. van den Bogaard, voorzitter
mevrouw mr. C. de Blaeij
de heer mr. J.C. Binnerts
de heer mr. T.E.P.A. Lam
de heer mr. C.N. van der Sluis
de heer mr. R.S. Wijling
de heer mr. L.J. Wildeboer
adviescommissie burgerlijk procesrecht
mevrouw mr. M.H. de Boer, voorzitter
mevrouw mr. H.J.M. van Dal
de heer mr. M.A.J.G. Janssen
de heer mr. C.S.G. Janssens
mevrouw mr. A.I. Keur
mevrouw mr. L.H. Rammeloo
de heer mr. M.R. van Zanten
adviescommissie familie- en jeugdrecht
mevrouw mr. P.J. Montanus, voorzitter
de heer mr. T.J. Backx
mevrouw mr. M.P.G. Rietbergen
mevrouw mr. M.G.C. Stut
mevrouw mr. J.H. van der Tol
mevrouw mr. R. de Vries
adviescommissie huurrecht
mevrouw mr. S. van der Kamp, voorzitter
de heer mr. N. Amiel
de heer mr. J.A.C. Donkersloot
mevrouw mr. G.S. Geurts
mevrouw mr. P.V. Kleijn
de heer mr. E.P.W. Korevaar
de heer mr. C.P. Mesker
de heer mr. G.C.M. Schipper
de heer mr. R.A. Veldman
adviescommissie insolventierecht
mevrouw mr. F.H. van der Beek, voorzitter
mevrouw mr. M.H. Boersen
mevrouw mr. C.M. Harmsen
de heer mr. J.B.A. Jansen
de heer mr. O.B.J. Poorthuis
de heer mr. R.J. van der Weijden
de heer mr. T.T. van Zanten
adviescommissie intellectuele eigendom
de heer mr. O.P. Swens, voorzitter
de heer mr. J.J.E. Bremer
de heer mr. T. Cohen Jehoram
de heer mr. M.G.R. van Gardingen
mevrouw mr. C. Shannon
adviescommissie mededinging
de heer mr. C.T. Dekker, voorzitter
mevrouw mr. J.C.M. van der Beek
de heer mr. P.J. Kreijger
mevrouw mr. D.P. Kuipers
de heer mr. B. Nijhof
de heer mr. E. Oude Elferink
de heer mr. J.K. de Pree
mevrouw mr. M. de Putter
mevrouw mr. M.J. Schaufeli
adviescommissie mediation
de heer mr. P.A. van Lange, voorzitter
de heer mr. dr. Q.L.C.M. Bongaerts
de heer mr. M. Brink
de heer mr. A.H.T. de Haas
mevrouw mr. C.B. de Jong
mevrouw mr. J. Mulder
mevrouw mr. D.M. Siemerink-Looten
adviescommissie pensioenrecht
mevrouw mr. A.W. Rutten, voorzitter
mevrouw mr. W.C.M. Broersma
de heer mr. T. Huijg
de heer A.W. van Leeuwen
mevrouw mr. I.H. Vermeeren-Keijzers
de heer mr. R.J.G. Veugelers
de heer mr. W. Wille
adviescommissie rechtsstatelijkheid
de heer mr. dr. C.B. Schutte, voorzitter
de heer mr. M. Bakhuis
de heer mr. dr. J.H. van Gelderen
de heer mr. J.H.A. van der Grinten
de heer mr. B.M. Kocken
de heer mr. R.J. Montijn
mevrouw mr. Ch. Samkalden
de heer mr. G.J.C. Zwenne
adviescommissie strafrecht
de heer mr. P.C. Verloop, voorzitter
de heer mr. J.L. Baar, secretaris
de heer mr. R.J. Baumgardt
de heer mr. R. de Bree
mevrouw mr. P.M. Breukink
mevrouw mr. T.M.D. Buruma
de heer mr. Th.O.M. Dieben
de heer mr. R. van der Hoeven
mevrouw mr. J.A.M. Kwakman
de heer mr. J.M. Lintz
mevrouw mr. M.E. Rosing
mevrouw mr. A.E. van der Wal
de heer mr. S.J. van der Woude
mevrouw mr. R.E. van Zijl
adviescommissie verzekeringsrecht
mevrouw mr. B.M. van Wijk, voorzitter
mevrouw mr. A. Hendrikse
de heer mr. M.R. Lauxtermann
de heer mr. P.M. Leerink
de heer mr. S.Y.Th. Meijer
mevrouw mr. N. Vloemans
de heer mr. W.C.T. Weterings
adviescommissie vreemdelingenrecht
mevrouw mr. P. Scholtes, voorzitter
mevrouw mr. N. Brands
de heer mr. drs. J. Hemelaar
de heer mr. F. Jansen
mevrouw mr. L.M. Straver
mevrouw mr. dr. J.P.W. Temminck Tuinstra
mevrouw mr. B. Wegelin
de heer mr. drs. B.H. Werink
de heer mr. M.S. Yap
adviescommissie Wwft
mevrouw mr. E.C. Timmer, voorzitter
de heer mr. D. Alblas
de heer mr. D.A. Apperloo
mevrouw mr. L.M. Belksma-Düpper
mevrouw mr. H.A.A. Broekhuis
de heer mr. P. Koorn
mevrouw mr. C.W. Kuipers
de heer mr. C. van der Meulen
gecombineerde commissie vennootschapsrecht (i.s.m. KNB)
de heer mr. A.F.J.A. Leijten, voorzitter
mevrouw mr. Y. Borrius
de heer mr. G.C. van Eck
de heer prof. mr. J.B.S. Hijink
de heer prof. mr. L.G.H.J. Houwen
de heer mr. L.W. Kelterman
de heer mr. B. Kemp
de heer mr. R.H. Kleipool
mevrouw mr. M.L.E. Plaggemars
de heer prof. mr. G.J.C. Rensen
de heer mr. G.P. Roth
de heer mr. J. Sjerps, secretaris
mevrouw mr. K.A. Verkerk