college van toezicht

Het college van toezicht kijkt met een onafhankelijke blik van buiten naar het functioneren van het systeem van toezicht en de klachtenbehandeling door de lokale dekens. Het college van toezicht ziet erop toe dat hun toezicht onafhankelijk, transparant, consistent, effectief en professioneel is.

In het college van toezicht zitten twee leden die zijn benoemd bij koninklijk besluit en geen advocaten mogen zijn. De rol van voorzitter van het college van toezicht wordt ingevuld door de algemeen deken.

Samenstelling college van toezicht
Het college van toezicht is op dit moment als volgt samengesteld:

- Robert Crince le Roy, voorzitter
- Aart Jan de Geus, kroonlid
- Nicole Edelenbos, kroonlid

- Alain Ancery, secretaris-directeur
- Dagmar Kusters, secretaris