29apr

Advies Raad van State geamendeerde wetsvoorstel Penitentiaire beginselenwet in lijn met standpunt NOvA

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft in een spoedadvies bevestigd dat het geamendeerde wetsvoorstel om de Penitentiaire beginselenwet te wijzigen onverenigbaar is met de Grondwet, het EVRM en het Unierecht. Dit is in lijn met het standpunt dat de NOvA begin maart in een brief aan de vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid kenbaar heeft gemaakt. In die brief stelt de NOvA dat het wetsvoorstel, zoals dat er nu ligt, juridisch onhoudbaar is.

NOvA_NB_PI Leeuwarden_Pbw_260x173Het gaat om de amendementen die tijdens de wetsbehandeling op 12 maart jl. in de Tweede Kamer zijn ingediend die auditief toezicht op advocaat-cliëntgesprekken mogelijk maken in de Extra Beveiligde Inrichting en op de Afdelingen Intensief Toezicht. De NOvA stelt dat er alleen sprake is van een eerlijke rechtsgang als gesprekken tussen cliënt en advocaat te allen tijde vertrouwelijk zijn. Daarnaast benadrukt de Afdeling advisering in het vandaag verschenen advies het belang van een individuele beoordeling. Voor generieke maatregelen die ingrijpen op het vertrouwelijk contact tussen raadsman en cliënt, ook niet als het uitsluitend visueel toezicht betreft, is geen ruimte. Ook dit ligt in lijn met het standpunt van de NOvA.

Meer informatie 
- Naar het advies van de Raad van State 
- Naar de brief van de NOvA aan de vaste kamercommissie Justitie en Veiligheid

 

2024