Examencommissie Beroepsopleiding Advocaten

De examencommissie van de Beroepsopleiding Advocaten is een onafhankelijke commissie van deskundigen uit de praktijk en de wetenschap. De examencommissie stelt de toetsen, de casus voor de integratieve dagen, de normeringsmethode (de cesuur) en de individuele toetsuitslagen vast. De examencommissie bewaakt de kwaliteit van de organisatie van de toetsen en behandelt herbeoordelingsverzoeken naar aanleiding van toetsuitslagen.

Samenstelling examencommissie Beroepsopleiding Advocaten
De examencommissie is op dit moment als volgt samengesteld:

Leden Plaatsvervangende leden
Mr. J.H. Brouwer voorzitter  Mr. K.C. Mensink
Mr. H.J. Amsing Mr. J.S. Spijkerman
Prof. dr. mr. B.M. Paijmans Prof. mr. J.W.P.M. van der Velden 
Mr. J. Bisschop  
Prof. mr. C.G. Breedveld - de Voogd  
Mr. I.N.A. Denninger  
Mr. R. Geerars  
Mr. L. Koers  
Mr. D.R. van Lijf  
Drs. J.M.J.W. Paulussen  
Mr. M.J.M. Peeters  
Mr. C. Schouten  
Mr. A. Velthuizen-Brus  
Mr. R.P. Wery  
Mr. L.J. Wildeboer