Examencommissie Beroepsopleiding Advocaten

De examencommissie van de Beroepsopleiding Advocaten is een onafhankelijke commissie van deskundigen uit de praktijk en de wetenschap. De examencommissie stelt de toetsen, de casus voor de integratieve dagen, de normeringsmethode (de cesuur) en de individuele toetsuitslagen vast. De examencommissie bewaakt de kwaliteit van de organisatie van de toetsen en behandelt herbeoordelingsverzoeken naar aanleiding van toetsuitslagen.

Samenstelling examencommissie Beroepsopleiding Advocaten
De examencommissie is op dit moment als volgt samengesteld:

Leden Plaatsvervangende leden
Prof. mr. G.P.M.F. Mols - voorzitter  Mr. drs. M.J. Hüsen 
Mr. H.J. Amsing Mr. M. Jeltes
Mr. J. Bisschop Mr. K.C. Mensink
Mr. M.H.R. de Boer Mr. E.M.G. Pouls
Prof. mr. C.G. Breedveld - de Voogd Mr. J.S. Spijkerman
Mr. J.H. Brouwer  Prof. mr. J.W.P.M. van der Velden 
Mr. I.N.A. Denninger  
Mr. R. Geerars  
Mr. L.E. Jacobs-Jens  
Mr. D.R. van Lijf  
Mr. G.J. Osinga  
Drs. J.M.J.W. Paulussen   
Mr. M.J.M. Peeters  
Mr. C. Schouten  
Mr. E.M. Steller  
Mr. N.L.J.M. Tuijn  
Mr. R. Verkijk  
Mr. R.P. Wery  
Mr. dr. B. de Wilde  
Mr. L.J. Wildeboer