3okt

Inschrijving Beroepsopleiding Advocaten 2024 geopend

Advocaat-stagiairs kunnen zich vanaf 2 oktober weer aanmelden voor de Beroepsopleiding Advocaten (BA). De beroepsopleiding start 1 maart 2024. Naast de reguliere opleiding kunnen advocaat-stagiairs zich ook inschrijven voor de speciale varianten - het decentrale deel van de beroepsopleiding - van de onderwijsaanbieders The Law Firm School (LFS) of De Brauw Blackstone Westbroek.

Advocate - iStock-1156265030De Beroepsopleiding Advocaten (BA) van de NOvA heeft tot doel advocaat-stagiairs op te leiden tot zelfstandige en deskundige advocaten, die optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur. In de tweejarige beroepsopleiding staan praktische vaardigheden, ethiek en het toepassen van juridische kennis centraal. De kernwaarden van de advocaat zijn expliciet in de opleiding verankerd.  

Aanmelden
Aanmelden kan tot 31 december 2023 door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar de NOvA. Na deze datum is inschrijving alleen nog mogelijk als de beëdiging vóór 1 maart 2024 plaatsvindt en er nog plaats is in de beroepsopleiding. Bij de start van de beroepsopleiding wordt een zogenoemde basistest afgenomen. Aanmelden voor de basistest kan via de website van de NOvA.  

Patroonscursus
Goede en professionele begeleiding door een patroon of praktijkbegeleider is tijdens de Beroepsopleiding Advocaten belangrijk voor de ontwikkeling van advocaat-stagiairs. Het volgen van een patroonscursus is voor elke patroon die een advocaat-stagiair gaat begeleiden verplicht. De patroonscursus moet afgerond zijn vóórdat de patroon in aanmerking komt voor goedkeuring van het patronaat. In artikel 12a van de Roda staat een aantal elementen waaraan de (verplichte) patroonscursus moet voldoen. 

Kosten en subsidie
De algemene raad heeft de hoogte van het opleidings- en examengeld vastgesteld op €13.592,77. Dit besluit gaat in per 1 maart 2024. 
In 2021, 2022 en 2023 is er een subsidieregeling geweest voor advocaat-stagiairs in de sociale advocatuur. De minister voor Rechtsbescherming heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij de intentie heeft om deze weer te verlengen. De NOvA vraagt het ministerie van Justitie en Veiligheid hierover zo vroeg mogelijk duidelijkheid te geven zodat kantoren voldoende tijd hebben om stagiairs te werven en hiervoor subsidie aan te vragen. 

 

2023