16nov

Aanmelden en subsidie voor Beroepsopleiding Advocaten cohort maart 2023

Advocaat-stagiairs in spe kunnen zich aanmelden voor het nieuwe cohort van de Beroepsopleiding Advocaten van de NOvA dat in maart 2023 start. Sociaal advocaten(kantoren) kunnen daarbij gebruikmaken van een subsidie.

BA subsidie - iStock-522717795Vóór de start voor de Beroepsopleiding Advocaten moet een advocaat-stagiair zijn beëdigd. Na akkoord van de lokale raad van de orde is het mogelijk om zich digitaal aan te melden.

Prijs en subsidie
De prijs van de beroepsopleiding voor het cohort maart 2023 bedraagt € 12.247 exclusief btw. Om de deelname van jonge advocaten in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand te stimuleren, is in 2021 op initiatief van de NOvA de subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten in het leven geroepen. Vanwege het grote animo en succes is deze regeling in 2022 verlengd met een subsidieplafond van € 2,05 miljoen, voor nogmaals 175 subsidies. Op dit moment zijn ongeveer 100 subsidies toegekend. Er is dus nog ruimte om een subsidieaanvraag in te dienen voor het cohort van maart 2023. 

Meer informatie
Aanmelden kan tot uiterlijk 31 december via het aanmeldportaal van de Beroepsopleiding Advocaten.
Kijk voor meer informatie (waaronder het afleggen van de verplichte basistest vóór de start van de beroepsopleiding) op de website van de NOvA en op beroepsopleidingadvocaten.nl.
Kijk voor de voorwaarden van de subsidieregeling op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

2022