13apr

Aanvullend onderzoek naar kindvriendelijke advocatuur

De adviescommissie Familie- en Jeugdrecht van de NOvA roept op tot nader onderzoek door de Kinderombudsman. De conclusies en aanbevelingen in het rapport van de Kinderombudsman 'Naar een kindvriendelijke advocatuur' sluiten slecht aan op de uitkomsten van het onderzoek.

Terecht beschrijft het rapport het spanningsveld van een echtscheiding met kinderen. Het is en blijft een zeer ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen. De advocaat adviseert meestal een van de ouders. Daarbij kan het belang van de ene ouder schuren met het belang van het kind en met alle andere aspecten die te maken hebben met een scheiding.

“In de praktijk besteedt de specialistenvereniging van de advocaten, de vFAS, al veel aandacht aan het omgaan met het belang van het kind. Een vervolgonderzoek kan inzichtelijk maken welke rol de advocaat en alle andere betrokkenen moeten en kunnen vervullen met het oog op het belang van het kind", aldus Carla Smeets, voorzitter van de adviescommissie.

Kritisch
De adviescommissie Familie- en Jeugdrecht van de NOvA is kritisch over het onderzoek van de Kinderombudsman. Volgens de NOvA-adviescommissie ontbreekt de wetenschappelijke onderbouwing bij de aanbeveling dat een keurmerk van een advocaat de belangenbehartiging van het kind verbetert. Ook is niet aangetoond dat het aantal vechtscheidingen waar kinderen bij betrokken zijn, is toegenomen. Scheiden met kinderen is altijd een complexe zaak. Iedere betrokkene heeft eigen drijfveren en een eigen agenda. Middenin dat krachtenspel staat het kind. Daarbij is de dynamiek van het proces vaak grillig door nieuwe ontwikkelingen (denk aan nieuwe partner, werkloosheid, noodgedwongen verhuizing, puberteit, enzovoort). Bovendien ruziën de ouders ook over de andere deelaspecten van de echtscheiding.

Smeets: "Denk aan het vaststellen van de partner- en kinderalimentatie en het gebruik van de woning. Ook voor deze onderwerpen geldt dat het voor kinderen belangrijk is dat hierover goede regelingen worden getroffen. En dan wordt er ook nog van de ouders verwacht dat zij in goede harmonie een ouderschapsplan opstellen. Een integrale, liefst multi- disciplinaire aanpak, kan leiden tot een snellere en betere regeling voor de kinderen en ouders."

Multidisciplinair overleg
De adviescommissie van de NOvA neemt graag deel aan het door de Kinderombudsman voorgestelde multidisciplinair forum met alle bij een scheiding betrokken partijen. Smeets: "Het rapport bevat interessante gedachten die zeker nader onderzoek waard zijn. Het liefst op basis van robuust feitelijk onderzoek dat ten slotte resulteert in concrete, efficiënte en betaalbare maatregelen. We moeten waken voor symbolische oplossingen," aldus Smeets.

Rol van de (gespecialiseerde) advocaat
De (gespecialiseerde) advocaat vervult als vertrouwenspersoon van de ouder een sleutelrol bij de zoektocht naar een oplossing voor botsende belangen. Dat betekent dat een advocaat ook altijd de belangen van kinderen in acht moet nemen. Dit vraagt van de advocaat niet alleen juridische inhoudelijke kennis, maar ook onderhandelingsvaardigheden, inzicht in emotionele processen en coachingsvaardigheden om de kinderen en hun ouders door het scheidingsproces heen te loodsen. Vanuit het belang van het kind bezien, is een goede afspraak tussen de ouders bijna altijd beter dan een beslissing door een rechter. Iedere (gespecialiseerde) advocaat is van dit uitgangspunt op de hoogte.

2016