16mei

Ruimere regeling strafonderbreking heeft toegevoegde waarde

De NOvA ziet toegevoegde waarde in de voorgestelde ruimere regeling voor strafonderbreking. Hierdoor komen ook jeugdige vreemdelingen in aanmerking bij vertrek uit Nederland naar hun moederland. Wel vraagt de NOvA nadere toelichting over verlening van strafonderbreking en het vaststellen van de duur daarvan. Dit laat de NOvA de minister van Justitie en Veiligheid weten in een wetgevingsadvies.

Time-out onderbreking handen iStock-1252488356Een strafonderbreking stelt een gedetineerde in staat een gebeurtenis in de persoonlijke sfeer bij te wonen, om een ernstig zieke levenspartner, kind of ouder te verzorgen of dringende omstandigheden van zakelijke aard te regelen. Met de wijziging van het ‘Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen in verband met het daarin onderbrengen van regels over strafonderbreking’ worden de nadere regels over het tijdelijk of voor onbepaalde tijd verlenen van strafonderbreking ondergebracht in het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen. Nu is dit nog geregeld in een ministeriële regeling.

Mensenrechten
De positie van vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf heeft in het voorstel meer aandacht nodig. Er moet worden voorkomen dat de regeling wordt misbruikt om ongewenste vreemdelingen in een uitzichtloze situatie over de landsgrenzen te duwen. Dat kan op gespannen voet komen te staan met mensenrechten. Ook de slachtofferrechten van aangevers en nabestaanden zijn onderbelicht in het besluit.

Meer informatie
Lees het wetgevingsadvies: Ontwerp-amvb houdende wijziging van het besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen in verband met het daarin onderbrengen van regels over strafonderbreking.

2023