26jan

Digitale factuur financiële bijdrage

In januari 2017 heeft u de digitale factuur ontvangen voor de financiële bijdrage.

Meer informatie over de financiële bijdrage vindt u in Paragraaf 2.1 Financiële bijdrage, van de Regeling op de advocatuur.

De financiële bijdrage 2017 blijft gelijk aan de bijdrage voor 2016. Voor categorie 1 bedraagt de financiële bijdrage € 790,-. Voor categorie 2 is dit € 259,-.
Dat heeft het college van afgevaardigden op 7 december jl. vastgesteld conform artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet.

Indien u op 1 januari van 2017 op het tableau staat ingeschreven als advocaat bent u bijdrageplichtig.

2017