• 5jan

   Beperkte groei balie, alleen in Amsterdam en Den Haag

   Op 1 januari 2023 staan 18.218 advocaten op het tableau ingeschreven, een beperkte toename van 0,63% ten opzichte van vorig jaar (18.104). De geringe groei van de balie in 2022 komt vrijwel geheel voor rekening van het arrondissement Amsterdam. In negen van de elf arrondissementen is sprake van een lichte afname van het aantal advocaten.

   2023 lees meer
  • 20jan
  • 7jan

   Lichte groei van de balie

   Op 1 januari 2022 staan 18.104 advocaten op het tableau ingeschreven, een beperkte toename van 0,8% ten opzichte van vorig jaar (17.964). De licht stijgende lijn van de afgelopen jaren zet hiermee door.

   2022 lees meer
  • 6mei

   Nu gemakkelijker toegang tot tuchtrechtuitspraken op zoekeenadvocaat.nl

   Via de zoekmachine ‘Zoek een advocaat’ kan een rechtzoekende een advocaat zoeken die hem of haar kan helpen bij een juridisch geschil. Bij de getoonde informatie over de gevonden advocaat stond altijd al het kenmerk van een eventuele tuchtrechtelijke beslissing. Om het gebruikers gemakkelijker te maken, is het nu mogelijk om direct door te klikken naar de volledige uitspraak van het hof of de raad van discipline.

   2021 lees meer
  • 14jan

   Lichte krimp in meerderheid arrondissementen

   Op 1 januari 2021 stonden 17.964 advocaten op het tableau ingeschreven, iets meer dan vorig jaar. Uitgesplitst naar regio zijn er grote verschillen zichtbaar. In de meerderheid van de arrondissementen is sprake van een lichte krimp, waarbij Noord-Nederland de grootste daling laat zien.

   2021 lees meer