22mrt

Jaarverslagen college van toezicht en dekenberaad

Zowel het college van toezicht als het dekenberaad hebben hun jaarverslag over 2017 gepubliceerd.

College van toezicht
Volgens het college van toezicht (CvT) hebben de dekens in 2017 zichtbare verbetering gerealiseerd, met name bij het financieel toezicht en het toezicht op de omgang met derdengelden. Dit blijkt uit het jaarverslag 2017 van het CvT.
Het CvT is een onafhankelijk orgaan van de NOvA en ziet toe op de wijze waarop dekens toezicht uitoefenen en klachten behandelen.

Dekenberaad
Vorig jaar is het aantal klachten met 2,1% gedaald, zo blijkt het uit het verslag van werkzaamheden 2017 van het dekenberaad.
Alle dekens van de orden in de arrondissementen vormen het dekenberaad. Dit is het overlegorgaan waarin de dekens met elkaar overleggen over de wijze waarop zij hun toezichttaken en -bevoegdheden uitoefenen en klachten behandelen.

 

2018