1nov

Verdere versterking van het toezicht

Minister Dekker heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de manier waarop het toezicht op de advocatuur vorm moet krijgen. De NOvA kan zich goed vinden in de voorstellen die de minister doet. “Wij zien de noodzaak tot verdere versterking van het toezicht, mede in het licht van het tegengaan van ondermijning. Op korte termijn voer ik graag het overleg hierover met de minister”, aldus inkomend algemeen deken Robert Crince le Roy.

ToezichtDe brief van de minister volgt op de evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta) en de uitwerking van de aanbevelingen uit de wetsevaluatie. Het toezicht blijft onafhankelijk van de staat georganiseerd maar dient verder te worden versterkt. In een gesprek met de Volkskrant licht inkomend deken Robert Crince le Roy verder toe hoe het toezicht op de advocatuur vorm moet krijgen en wat de noodzaak daarvan is.

Ondermijning en weerbaarheid
De NOvA is tevens bezig met het inrichten van een taskforce die tot doel heeft de advocatuur te beschermen tegen ondermijning. Binnen deze taskforce zal onder meer bezien worden of regels voor advocaten moeten worden aangescherpt. Daarnaast worden verdere voorzieningen getroffen om de weerbaarheid van advocaten te vergroten.

Lees ook:
Kamerbrief minister voor Rechtsbescherming over versterking toezicht advocatuur (29 okt. 2021)
Beslisnota over Kamerbrief inzake versterking toezicht advocatuur (29 okt. 2021)
Algemene raad en dekenberaad vragen om snelle implementatie aanbevelingen Wpta (20 jan. 2021)
Reactie NOvA op eindrapport evaluatie Wpta en beleidsreactie minister Dekker (21 sept. 2020)

2021