8jul

NOvA: gauw van start met gezamenlijke aanpak complexe echtscheiding

Advocaten spelen een belangrijke rol bij het goede verloop van een echtscheiding.

Dit onderschrijft het kabinet in het recent gepubliceerde standpunt op het rapport van de Kinderombudsman 'Naar een kindvriendelijke advocatuur’.

‘Een scheiding is complex. Er is niet één professional die dat hele traject en alle facetten daarvan kan begeleiden. Een integrale, bij voorkeur multidisciplinaire aanpak, kan leiden tot een snellere en betere regeling voor de kinderen en ouders,’ aldus Leonard Böhmer, lid van de algemene raad van de Nederlandse orde van Advocaten (NOvA). De afgelopen jaren heeft de advocatuur veel geïnvesteerd in het vergroten van specialistische kennis van familierechtadvocaten. Die investering werpt vruchten af: Volgens het WODC verloopt 84% van de echtscheidingen zonder conflicten in de rechtszaal. De restgroep bestaat uit zaken waarbij echtgenoten alsnog schikken of eindigen in een vechtscheiding met of zonder kinderen.

De NOvA ondersteunt de aanbeveling om vanuit een breed multidisciplinair forum te zorgen voor concrete, efficiënte en betaalbare maatregelen bij de afwikkeling van een echtscheiding met oog voor de belangen van het kind. De NOvA neemt dan ook graag deel aan landelijke en lokale initiatieven om te komen tot een adequaat werkend multidisciplinair forum. Daarbij zijn kennisontwikkeling, specialisatie en kwaliteitsbevordering belangrijke speerpunten.

Het opmaken van de balans van alle lopende verbeteringsinitiatieven heeft prioriteit. Van belang hierbij is dat het kabinet de kosten en de financiering van de investeringen voor deze initiatieven niet uit het oog verliest.

Wat betreft de voorgestelde maatregelen voor het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand heeft de NOvA grote bezwaren tegen het verplichte oriëntatiegesprek via de eerstelijnsrechtsbijstand. Niet alleen bij toevoegingszaken, maar bij alle echtscheidingszaken is een oriëntatiegesprek over alle aspecten van een echtscheiding relevant. Een (gespecialiseerde) familierechtadvocaat kan dit gesprek prima verzorgen. Het verplicht stellen van een oriëntatiegesprek via de eerstelijnsrechtsbijstand werpt een onnodige, bureaucratische drempel op. Bemiddeling via een (gespecialiseerde) familierechtadvocaat vergroot de kans op een duurzame oplossing en voorkomt escalatie.

2016