13mei

NOvA publiceert jaarverslag 2021

De Nederlandse orde van advocaten heeft haar jaarverslag over 2021 uitgebracht. Hierin belicht de NOvA in vogelvlucht hoe zij als publiekrechtelijke beroepsorganisatie uitvoering heeft gegeven aan haar (wettelijke) taken.

Jaarverslag 2021 coverDe NOvA staat voor een goede rechtsbedeling en toegang tot het recht. Andere activiteiten zijn het zorgdragen voor de beroepsopleiding, het systeemtoezicht, het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsgroep en de organisatie en bekostiging van de tuchtrechtspraak.

Uitgelicht
Een aantal dossiers is vanwege de impact en actualiteit extra uitgelicht. Zo gaat het jaarverslag in op de uitbreiding van het weerwaarheidsprogramma met de introductie van weerbaarheidstrainingen en veiligheidsscans voor advocaten en de oprichting van de Taskforce Bescherming tegen ondermijning. Op het gebied van gefinancierde rechtsbijstand staat de NOvA uitgebreid stil bij de verhoogde vergoedingen voor sociaal advocaten in het belang van rechtzoekenden, waar de NOvA zich jarenlang voor heeft ingezet. Andere highlights zijn de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten, die na jarenlange voorbereiding in het voorjaar van 2021 van start is gegaan, en de oprichting van het platform Inclusie en diversiteit.

Het jaar 2021 in cijfers

Tableau
• Het aantal advocaten groeide naar 18.108, een beperkte toename van 0,8%. Hiervan zijn 1.069 advocaten nieuw beëdigd en 169 herbeëdigd. In 2021 zijn 9 advocaten geschrapt en 18 onvoorwaardelijk geschorst.
• Het grootste arrondissement is Amsterdam (1.066 kantoorvestigingen, 6.039 advocaten), het kleinste Overijssel (245 kantoorvestigingen, 665 advocaten). De meeste advocaten zijn eenpitter (3.309) of werken bij grotere kantoren met meer dan 65 advocaten (2.748).
• Het aandeel vrouwelijke advocaten nam iets toe tot ruim 45,5 procent (8.252 vrouw, 9.856 man). Tot en met 39 jaar is het merendeel vrouw, boven de 40 jaar zijn er meer mannelijke advocaten. De gemiddelde leeftijd van advocaten is gelijk gebleven: 43,1 jaar.

 

Beleid
• Met de subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten kregen 175 advocaat-stagiairs bij sociaal advocatenkantoren de opleidingskosten vergoed.
• Binnen het weerbaarheidsprogramma van de NOvA hebben 250 advocaten een weerbaarheidstraining gevolgd en zijn bij ruim 200 advocatenkantoren veiligheidsscans uitgevoerd.
• In een enquête onder advocaten gaf twee derde aan dat hun kantoor een inclusieve werkomgeving biedt waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld.
• Het aantal advocaten dat belde met LawCare, de hulplijn voor de advocatuur, verdubbelde bijna van 17 naar 33.
• De unit Financieel Toezicht Advocatuur voerde bij advocaten(kantoren) 6.031 onderzoeken uit.
• De 18 adviescommissies wetgeving brachten 43 wetgevingsadviezen uit.

 

Overig
• In 2021 werkten bij de NOvA 58 medewerkers (71% vrouw en 29% man).
• De algemene raad heeft 19.191 bestuursrechtelijke besluiten genomen, waarvan 14 naar aanleiding van Wob-verzoeken.
• Het Informatiepunt voor advocaten heeft 4.271 telefoontjes en 6.346 e-mails afgehandeld.
• Het aantal ‘self service’ mutaties van persoonlijke gegevens op het tableau (zoals adresgegevens, rechtsgebieden en geheimhoudernummers) via Mijn Orde bedroeg 18.674.

 

Jaarverslag 2021 collageMeer informatie
Download het jaarverslag 2021 van de NOvA.
Download het financieel jaarverslag 2021 van de NOvA.

2022