29jun

CvA keurt financieel jaarverslag 2022 goed

Na positief advies van de financiële commissie heeft het college van afgevaardigden vandaag het financieel jaarverslag 2022 van de Nederlandse orde van advocaten goedgekeurd en de algemene raad decharge verleend.

Financieel jaarverslag iStock-942368776Het resultaat over 2022 bedraagt ruim € 1.039.000 tegenover een begroot tekort van € 692.000. Over de gehele linie zijn de kosten achtergebleven bij de begroting. Met name de onderbesteding in de kosten voor het toezicht draagt bij aan het positieve resultaat. De post Implementatie Wpta heeft een budget van € 500.000, tegenover een besteding van ruim € 25.000. Ook zijn de kosten van onder andere het college van toezicht, het dekenberaad, bezwaar en beroep en de salarissen van bureaumedewerkers van de NOvA lager uitgekomen dan begroot. Tegelijk zijn de inkomsten uit de financiële bijdrage met ruim € 200.000 hoger uitgevallen dan verwacht. De begroting voor 2023 laat een tekort zien van € 2.750.000. 

Meer informatie
- Download het financieel jaarverslag 2022
- In april 2023 heeft de NOvA het jaarverslag 2022 uitgebracht.

2023