28jun

NOvA signaleert knelpunten bij ‘Rechtwijzer uit elkaar’

De geheimhouding, vergewis- en zorgplicht kunnen in het gedrang komen als advocaten deelnemen aan ‘Rechtwijzer uit elkaar’. Via dit digitale platform kunnen echtparen online zelf hun scheiding regelen via een stappenplan, dat pas achteraf wordt getoetst door een advocaat.

De NOvA stelt vast dat er voor advocaten die aan ‘Rechtwijzer uit elkaar’ deelnemen een drietal risico’s kleven:

1. Vergewisplicht: de verplichting voor de advocaat zich te vergewissen van de identiteit van de cliënt wordt door deelname aan Rechtwijzer niet geborgd;
2. Zorgplicht: de advocaat raakt pas bij het einde van het stappenplan bij de zaak betrokken. Dit belet de advocaat beide partijen goed voor te lichten gedurende het gehele scheidingsproces en zich ervan te vergewissen dat partijen de getroffen regeling begrijpen;
3. Geheimhouding: de geheimhouding van de advocaat is mogelijk niet gewaarborgd met betrekking tot de communicatie tussen gebruikers van Rechtwijzer en deelnemende advocaten. Dit komt omdat ook anderen, zoals medewerkers van Rechtwijzer, kennis kunnen nemen van verstrekte informatie.

Als deelnemer aan de advisory board van Rechtwijzer dringt de NOvA er al geruime tijd bij de initiatiefnemers – Raad voor Rechtsbijstand en Justice Innovation Lab (Hiil) – op aan om de gesignaleerde knelpunten op te lossen. Zolang dit niet is gebeurd, lopen deelnemende advocaten het risico in strijd te handelen met de gedragsregels.

Lees ook het nieuwsbericht op Advocatenblad.nl.

 

2016