1dec

NOvA-weerbaarheidsprogramma verder uitgebreid in 2023

Het weerbaarheidspakket dat de NOvA sinds 2020 aanbiedt om de weerbaarheid van advocaten te vergroten, blijft ook volgend jaar kosteloos beschikbaar voor advocaten. Dit omvat de reguliere weerbaarheidstraining, de weerbaarheidstraining voor advocaten met gedetineerde cliënten , de veiligheidsscan en de noodtelefoon/noodknop. De komende periode worden hier extra onderdelen aan toegevoegd.

Weerbaarheid iStock-928085638Weerbaarheidstrainingen 2023
Ook komend jaar krijgen advocaten in de weerbaarheidstraining concrete handvatten aangereikt om in hun dagelijkse praktijk beter om te gaan met agressie en bedreiging. Voor het eerste kwartaal zijn de trainingsdata bekend: 17 en 27 januari, 6 en 17 februari, 6 maart en 24 maart 2023. Advocaten kunnen het bewijs van deelname gebruiken voor de jaarlijkse CCV-opgave (5 PO-punten niet-juridische opleiding). 

Weerbaarheidstraining voor advocaat-stagiairs
De weerbaarheidstraining wordt volgend jaar, in aangepaste vorm, ook extracurriculair aangeboden aan advocaat-stagiairs naast hun beroepsopleiding. Het doel is om hen als startend advocaat bewust te maken van de mogelijke risico’s en hoe hierop te handelen. 

Tool voor vindbaarheid en afscherming (privé)gegevens
Naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 stelt de NOvA aan advocaten een tool beschikbaar om te achterhalen in welke registers hun (privé)gegevens vindbaar zijn en hoe het betreffende register benaderd kan worden om de gevonden gegevens af te schermen. 

Meer informatie
Reguliere weerbaarheidstraining voor advocaten
Weerbaarheidstraining voor advocaten met gedetineerde cliënten
Veiligheidsscan
Noodtelefoon/noodknop 

2022