20jan

“Onafhankelijke advocatuur cruciaal voor het functioneren van de rule of law”

In zijn nieuwjaarstoespraak op 19 januari jl. focuste algemeen deken Robert Crince le Roy op de rule of law binnen de Nederlandse rechtsstaat. In het belang van een goede rechtsbedeling brak hij een lans voor een onafhankelijke advocatuur.

Algemeen deken Robert Crince le Roy: “Advocaten leveren een bijzondere en belangrijke bijdrage aan het in stand houden van de rechtsstaat. Zij kunnen dit alleen goed verrichten als de kernwaarden van de advocatuur ten volle kunnen worden uitgeoefend. Voor advocaten vanzelfsprekende beginselen als partijdigheid en geheimhouding, in het belang van een goede rechtsbedeling aan rechtzoekenden, staan echter onder druk. Als publiekrechtelijke beroepsorganisatie maakt NOvA zich namens de balie sterk voor het in stand houden van deze kernwaarden en bijbehorende privileges, zoals het beroepsgeheim en het verschoningsrecht.”

Robert Crince le Roy nieuwsjaarsreceptie NOvA 19-01-23 zaal Robert Crince le Roy nieuwsjaarsreceptie NOvA 19-01-23 closeup

Naast de maatschappelijke tendens om deze advocatuurlijke privileges in te perken, stipte Crince le Roy enkele andere zorgelijke ontwikkelingen aan. Zo kunnen advocaten helaas niet altijd hun werk veilig en onbelemmerd meer uitoefenen. De helft van de balie heeft het afgelopen jaar met geweld, bedreiging of andere agressie te maken gehad. Ook benoemde de algemeen deken de terugloop van nieuwe advocaten in de sociale advocatuur, wat op termijn een bedreiging vormt voor de toegang tot het recht.

Lees de volledige nieuwjaarstoespraak.

2023