Zoeken

Zoekresultaten (17)

U heeft gezocht op: Rechtsbijstand

 • nieuwsbericht

  Arbeidsmarktonderzoek sociale advocatuur: tekort sociaal advocaten problematisch

  Het onderzoek moet handvatten bieden om te bevorderen dat ook in de toekomst het aanbod van sociaal advocaten voldoende blijft om aan de vraag naar gefinancierde rechtsbijstand te blijven voldoen. De Raad adviseert de minister een quick scan te maken ...

 • nieuwsbericht

  Wetsvoorstel opleggen betalingsregeling door de rechter maakt procedure complexer

  Het wetsvoorstel zou de positie moeten verbeteren van schuldenaren die hun schuld niet in één keer kunnen terugbetalen. Een rechter krijgt de bevoegdheid een passende betalingsregeling op te leggen tegen de wil van de schuldeiser. Hierd ...

 • nieuwsbericht

  Uithuisgeplaatst kind moet automatisch advocaat krijgen

  Sanne van Oers, lid van de algemene raad van de NOvA, pleit al langer voor deze uitbreiding van de rechtsbescherming van uithuisgeplaatste kinderen. Ze schreef er vorig jaar een opinie-artikel over in de Volkskrant. Sanne van Oers: “Ik ben heel ...

 • nieuwsbericht

  NOvA steunt idee Huizen van het Recht

  De NOvA steunt de initiatiefnota Huizen van het Recht. Van Nispen wil één inloopplek, in de buurt, waar mensen direct geholpen kunnen worden of doorverwezen kunnen worden naar een specialist. De NOvA staat positief tegenover het initiat ...

 • nieuwsbericht

  Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering

  Belang rechtzoekende vooropUit recent onderzoek door Moneyview blijkt dat de nadruk bij rechtsbijstandsverzekeraars de laatste tijd meer is komen te liggen op kostenbeheersing dan op de toegang tot het recht. Voor de NOvA staat toegang tot het recht ...

 • nieuwsbericht

  AR-lid Bernard de Leest over aanbevelingen pilot Samenwerken in de eerstelijn

  We leggen vier van de aanbevelingen voor aan Bernard de Leest, lid van de algemene raad en voorzitter van de stuurgroep van de pilot. “De uitkomsten van deze pilot leren ons veel over de mogelijke inrichting van een toekomstig stelsel van gefin ...

 • nieuwsbericht

  Uitkomsten pilot Samenwerken in de eerstelijn: sneller de juiste oplossing voor rechtzoekenden

  De pilot is uitgevoerd op initiatief van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) samen met de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), het Juridisch Loket (hJL), Sociaal Werk Nederland (SWN) en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) en is mede gef ...

 • nieuwsbericht

  Tijdelijke oplossing voor rechtzoekenden die tussen wal en schip vallen

  Uit het onderzoek van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag en de bredere signalen uit de sociale advocatuur blijkt dat ook problemen waarbij wordt uitgegaan van zelfredzaamheid van rechtzoekenden, juridisch ingewikkeld kunnen w ...

 • nieuwsbericht

  NOvA steunt oproep VSAN voor snel een reƫel perspectief voor sociaal advocaten

  Komende week gaat de Kamer in debat met Dekker over de hervorming van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Onlangs nog heeft de toeslagenaffaire het belangrijke werk van sociaal advocaten in de schijnwerpers gezet. Toch ontvangen sociaal ad ...

 • nieuwsbericht

  Meerderheid Tweede Kamer wil structureel extra geld voor sociale advocatuur

  “Deze motie is heel goed nieuws”, aldus Bernard de Leest, AR-lid en portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand. “De Toeslagenaffaire heeft eens te meer laten zien hoe belangrijk het is dat burgers met een laag inkomen ook bijst ...

 • nieuwsbericht

  NOvA en (specialisatie)verenigingen pleiten bij informateur voor investeringen in rechtsbijstand

  Om te zorgen dat die rechtsbescherming gewaarborgd blijft, vragen de NOvA en de (specialisatie)verenigingen om de volgende maatregelen mee te nemen bij de formatie: 1. Investeer in adequate vergoedingen voor rechtsbijstandDe Toeslagenaffaire heeft l ...

 • nieuwsbericht

  Webinar voor advocaten die gedupeerden toeslagen bijstaan

  Gedupeerden van de problemen met kinderopvangtoeslag krijgen gratis rechtsbijstand van een advocaat. De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) heeft hiervoor in samenwerking met het ministerie van Financiën een regeling gepubliceerd. De online bijeenkom ...

 • nieuwsbericht

  Gratis standaard consult bij een OM-strafbeschikking

  De NOvA heeft zich hier lang voor ingespannen. De NOvA benadrukt dat het standaard consult een eerste, informatief gesprek is en moet worden onderscheiden van de inhoudelijke rechtsbijstand. Hiervoor kan – onder de gebruikelijke voorwaarden &nd ...

 • nieuwsbericht

  Gratis consult van advocaat bij OM-strafbeschikking

  Dat is temeer van belang nu het OM reeds bezig is met het wegwerken van achterstanden via de strafbeschikking. Afdoeningsbijstand ZSMOok wat betreft de afdoeningsbijstand voor aangehouden verdachten in het ZSM-proces zijn er nog stappen te zetten. In ...

 • nieuwsbericht

  Tegemoetkoming voor sociaal advocaten met omzetverlies door corona

  Het ministerie heeft een regeling ontworpen die voor veel sociaal advocaten soelaas kan bieden”, aldus Bernard de Leest, lid van de algemene raad. “Een aparte regeling voor sociaal advocaten is uitzonderlijk. Het laat zien dat het ministe ...

 • nieuwsbericht

  Verhoging van vergoedingen voor sociaal advocaten in 2020/2021

  Op 1 januari 2020 zijn het basisbedrag en de administratieve kostenvergoeding geïndexeerd. Ook ontvangen advocaten en mediators werkzaam in de toevoegingspraktijk in 2020 en 2021 een tijdelijke toelage van 10,88 euro (excl. btw) per toevoegingsp ...

 • nieuwsbericht

  Start pilot 'Samenwerken in de eerstelijn'

  De pilot concentreert zich op de rechtsgebieden vreemdelingenrecht, verbintenissenrecht (incl. huurrecht en consumentenrecht), arbeidsrecht, sociale voorzieningen en sociale verzekeringen. Voor deelname aan de pilot ontvangen deelnemende sociaal advo ...