15jun

Reiskostenvergoeding sociale advocatuur omhoog, vergoeding vervolgverhoren wijzigt

De reiskostenvergoeding voor sociaal advocaten stijgt per 1 juli 2023 van 9 eurocent per kilometer naar 21 eurocent per kilometer. Het gaat hierbij om reizen naar een zitting, naar personen van wie de vrijheid is ontnomen en naar piketmeldingen buiten het eigen ressort. Dit heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de NOvA laten weten. De NOvA heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor het aanpassen van deze reiskostenvergoeding.

IStock-1364579658Deze vergoeding schiet al jaren te kort, zeker gezien de gestegen brandstofprijzen van de laatste jaren. 

De reiskostenvergoeding voor het reizen naar piketmeldingen binnen het ressort van de advocaat lag altijd al hoger en blijft nu nog 37 eurocent per kilometer. Per 1 april 2024 wordt dit gelijk getrokken met de andere vergoedingen. Dan geldt voor alle reizen 22 eurocent per kilometer.

Vergoeding vervolgverhoren
Tegelijk met het aanpassen van de reiskostenvergoeding, wijzigt het ministerie ook de vergoeding voor rechtsbijstand bij vervolgverhoren. In alle gevallen geldt vanaf 1 juli 2023 een aanvullende vergoeding van één maal 1,5 punt, ongeacht het aantal vervolgverhoren. 

Meer informatie
Nieuwsbericht Raad voor Rechtsbijstand (14 juni 2023)

2023