29feb

NOvA steunt oproep om te investeren in sociale advocatuur

“Verhoog de vergoedingen voor de sociale advocatuur en verruim de criteria voor gefinancierde rechtsbijstand.” Deze aanbeveling doet de parlementaire enquêtecommissie Fraudebestrijding en Dienstverlening in het rapport ‘Blind voor mens en recht’ dat op 26 februari is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Deze aanbevelingen onderstrepen wat de NOvA de afgelopen jaren bij de minister en politieke partijen onder de aandacht heeft gebracht: investeer in de sociale advocatuur en verbeter de financieringssystematiek.

NB NOvA_rapport blind voor mens en recht_20240229_260x173

In het rapport ‘Blind voor mens en recht’ benadrukt de commissie dat er al sinds 2010 diverse bezuinigingen worden doorgevoerd in het systeem van de gefinancierde rechtsbijstand. Hierdoor kunnen juist mensen met een laag inkomen of in een kwetsbare positie moeilijker hun recht halen. Met name in zaken tegen de overheid. Maatregelen zijn nodig om het tekort aan sociaal advocaten dat is ontstaan terug te dringen en te voorkomen dat groepen mensen geen toegang hebben tot het recht. Ook de NOvA maakt zich zorgen over de toegang tot het recht.

NOvA-bestuurder Sanne van Oers: “Een toekomstperspectief voor sociaal advocaten is hard nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende sociaal advocaten zullen zijn, ook over een paar jaar, om ook mensen met een krappe beurs rechtsbijstand te kunnen bieden als dat nodig is.”

Meer informatie
Rapport ‘Blind voor mens en recht’ 

2024