• 7mrt

   Wat betekent de Wet kwaliteit incassodienstverlening voor advocaten?

   De Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) treedt op 1 april in werking. Wie denkt dat de Wki uitsluitend relevant is voor incassobureaus, komt bedrogen uit. Ook de advocatuur valt onder de reikwijdte van deze wet, voor zover een advocaat zich in de uitoefening van het beroep bezighoudt met het verrichten of aanbieden van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden.

   2024 lees meer
  • 29feb

   Nieuwe Europese antiwitwaswetgeving op komst

   De Raad van de EU en het Europees Parlement hebben op 14 februari 2024 een voorlopig akkoord bereikt over delen van het antiwitwaspakket, een reeks wetsvoorstellen om EU-burgers en het financiële stelsel van de EU te beschermen tegen witwassen en financiering van terrorisme. Dit heeft ook gevolgen voor de Nederlandse advocatuur.

   2024 lees meer
  • 28feb

   Vademecum advocatuur 2024 beschikbaar

   Voor veel advocaten is het een onmisbaar naslagwerk: het vademecum met de belangrijkste wet- en regelgeving voor de advocatuur. In samenwerking met de NOvA heeft uitgeverij Boom de editie 2024 in boekvorm uitgebracht. Deze editie is opgedragen aan onze overleden NOvA-collega Jessica, die jarenlang bij het vademecum betrokken was. Werkt u liever digitaal? De online, altijd actuele versie vindt u op regelgeving.advocatenorde.nl.

   2024 lees meer
  • 11jan
  • 23nov

   NOvA vraagt om gereduceerd tarief bij nadeelcompensatie

   Centrale bestuursorganen mogen in de toekomst 300 euro vragen voor een nadeelcompensatieverzoek. Dit staat in het wetvoorstel dat dit regelt. De NOvA heeft geen bezwaar tegen het invoeren van een vast bedrag, maar vraagt de wetgever wel een gereduceerd tarief te hanteren voor mensen voor wie een dergelijk tarief een onoverbrugbare drempel is. 

   2023 lees meer